Miért éri meg induló vagy korai fázisú vállalkozásba fektetni TAO adóalany cégeknek?

 Blog / Miért éri meg induló vagy korai fázisú vállalkozásba fektetni TAO adóalany cégeknek?

Legújabb bejegyzéseink

Miért éri meg induló vagy korai fázisú vállalkozásba fektetni TAO adóalany cégeknek?

 

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint 2017. január 1-jétől új jogcímen vehet igénybe kedvezményt az adózó. 

 

 

A befektető csökkentheti a társasági adó alapját a korai fázisú vállalkozásban szerzett részesedés bekerülési értékének háromszorosával.
A kedvezménnyel a részesedésszerzés adóévében és az azt követő három adóévben lehet élni. A csökkentési lehetőség a bekerülési érték növelése (tőkeemelés) alapján is igénybe vehető.


Alapvető feltételek:

a) Részesedésszerzés (bekerülési érték növelése) olyan korai fázisú vállalkozásban történjen, amelynek a szerzést megelőző három adóéven belül sem a részesedést szerző, sem a jogelődje, vagy ezen vállalkozások kapcsolt vállalkozása nem volt tagja.
b) A részesedést szerző rendelkezzen az adóbevallás benyújtásáig a korai fázisú vállalkozások nyilvántartását végző szerv (Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala) által kiállított igazolással.

Ezzel kapcsolatban megjelent a 331/2017. (XI. 9.) Korm. rendelet, a korai fázisú vállalkozások és a korai fázisú vállalkozásokat támogató vállalkozások nyilvántartásba vétel iránti eljárásának részletes szabályairól.

 

Kiknek szól az adókedvezmény?

Annak a társasági adóalanynak, aki korai fázisú (startup) cégben szerzett részesedést 2017.01.01 óta.

 

Milyen adókedvezményt jelent mindez összegszerűen?

Befektető esetében a befektetett összeg után évente maximum 20 millió Ft adóalap csökkentés vehető igénybe. 4 adóévre mindez maximum 80 millió Ft lehet. 

Az adómegtakarítás 9% TAO kulccsal számolva 4 év alatt: 7.200.000 Ft

A kedvezmény csekély összegű támogatásnak minősül.

 

Egyéb feltételek:

 

A rendelet felsorolja a Tao. törvényben foglaltak mellett szükséges további feltételeket. 

 

Ezek szerint korai fázisú vállalkozás esetében feltétel, hogy

– a nyilvántartásba vétel iránti kérelem benyújtásának napját megelőző három naptári éven belül alapították,
– a kérelem benyújtását megelőző üzleti év évi beszámolója szerinti éves nettó árbevétele ne haladja meg a 100 millió forintot,
– a kérelem benyújtását megelőző üzleti év éves beszámolója szerint a foglalkoztatottak átlagos állományi létszáma legalább kettő, legfeljebb húsz fő.
- nincs végrehajtható adótartozás
- innovációs tevékenységet végez
-stb.

 

Korai fázisú vállalkozásba befektető vállalkozásként:
- nincs végrehajtható adótartozás
- olyan vállalkozásban szerez részesedést, melynek nem volt tagja a szerzést megelőző 3 évben
- stb


A jogszabály a kedvezmények mellett szankciókat ír elő arra az esetre, ha a startup vállalkozásban szerzett részesedés idő előtt kivezetésre kerül, vagy ha azzal kapcsolatban veszteség kerül elszámolásra: a startup társaságok részesedésének megszerzésére tekintettel figyelembe vett adóalap-kedvezmény kétszeresével kell növelnie adóalapját annak, aki a szerzést követő három adóéven belül bármely jogcímen (kivéve átalakulás, egyesülés, szétválás) kivezeti részesedéseit a könyveiből.

Az adóalap-kedvezmény alkalmazása esetén továbbá, a megszerzett részesedésre elszámolt értékvesztés (legfeljebb az adóalap-kedvezményként érvényesített összegig), annak elszámolása évében növeli az adóalapot.

if facebook 317746
Twitter
if linkedin 317735

Kövessen minket Facebook-on, Twitter-en és LinkedIn-en is!

  • ICT Logok Holding 230
  •   1117 Budapest,
        Fehérvári út 50-52.
        (Dexagon Irodaház 3. em.)
  •   06-1/33-44-279
  •   06-1/29-90-474
  • info@icteuropa.hu

Magunkról

Az ICT Európa Holding Zrt. nem csupán egy vállalkozás, cégünk olyan magyar tulajdonban lévő ügyviteli szolgáltató csoport, ahol egymással összefüggő területeken - adótanácsadás, könyvelés, könyvvizsgálat, jogi szolgáltatások és IT rendszerüzemeltetés - alakítottunk ki kiváló minőségű szolgáltatás portfóliót.