Forintról devizára való áttérés könyvvizsgálata

A társaságok az éves vagy az egyszerűsített éves beszámolójukban az adatokat a számviteli törvény előírásainak megfelelően vagy forintban, vagy a létesítő okiratban rögzített devizában kötelesek megadni. 

A devizakülföldi társaság mellett bármely vállalkozás dönthet úgy, hogy euróban készíti el az éves, vagy egyszerűsített éves beszámolóját, ha erre vonatkozó döntését a számviteli politikájában az üzleti év első napját megelőzően rögzítette és a létesítő okirata szerinti devizaként az eurót jelölte meg. 

Az áttérési időponttal (mint mérlegfordulónappal) a számviteli törvény előírásainak megfelelően éves beszámolót, egyszerűsített éves beszámolót kell készíteni az áttérés előtti pénznemben, amelyet letétbe kell helyezni és közzé kell tenni. Az elkészült és a jóváhagyásra jogosult testület által elfogadott beszámoló mérlegében szereplő adatokat a törvény előírásainak megfelelően át kell számítani a választott devizára. Az átszámítás alapján, annak megfelelően az áttérés napjára vonatkozóan külön mérleget kell készteni a létesítő okiratban rögzített devizában, majd ezen – a könyvvizsgáló által hitelesített – külön mérleg alapján kell a könyveket az áttérés napját követő nappal, a létesítő okiratban rögzített devizában megnyitni.

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter