| Hírek

2017-09-15

Moór Gyula

„Az igazi jogász nem elégedhet meg pusztán a tételes jog ismeretével” – állította Moór Gyula, a két világháború közti időszak meghatározó jogfilozófusa, aki nem rejtette véka alá véleményét akkor sem, ha a történelem súlyos erkölcsi kihívásaival kellett szembe néznie.

 

 

Nyílt levélben kéri három kárpátaljai magyar szervezet Petro Porosenko ukrán elnököt, hogy alkotmányos felhatalmazásával és politikai befolyásával élve akadályozza meg az új ukrán oktatási törvény hatályba lépését.

 

Szeretnénk felhívni a figyelmét a felhőalapú informatikai rendszerekre, mely kétség kívül a legerősebb informatikai trend napjainkban. Alábbi rövid cikkünkben összefoglaltunk pár érdekességet a témával kapcsolatban. Bízunk benne, hogy felkeltjük érdeklődését és egy személyes konzultáció alkalmával további információval szolgálhatunk.

 

A virtualizáció mint a legújabb trend az informatika világában alapvetően több előnyével szolgálja hatékonyan a vállalatokat.

 

  • KÖLTSÉGHATÉKONYSÁG


A felhő alapú szoftverek mentesítik a vállalatokat az asztali szoftverek felügyeletéből, frissítéseiből és licence díjaiból fakadó költségektől, illetve a kompatibilitási gondjaik is megoldódnak. A felhőalapú informatika jelentős kiadástól kíméli meg a vállalatokat, mert a fizikai eszközökkel kapcsolatos kiadások és problémák minimalizálhatók. A nagyobb informatikai beruházások költségei nem egyszeri beruházásként, hanem havi részletekben jelentkeznek és az üzleti tevékenység és ebből következően a felhasználók számának bővülésével arányosan növekednek. A felhő alapú megoldások minden tevékenységi körrel rendelkező vállalat számára megoldásokat kínálhatnak, bővíthetőségüknek és testreszabhatóságuknak köszönhetően, így a felhasználóknak nem kell a felesleges funkciókért fizetni.

 

  • BIZTONSÁG


A felhőben tárolt adatok védelme magas szintű és az elérhető legjobb és olyan jellegű megoldásokkal védett, amiket csak a legnagyobb vállalatok engedhetnek meg maguknak. , További előnye a felhőben tárolt adatoknak, hogy nincsenek kitéve egyedi, fizikai káreseményeknek, mint például a vízkár vagy tűzkár. Az információ magas szintű védelmét a szolgáltatók professzionális szakértőkkel és üzemeltetési körülményekkel biztosítják partnereik számára. Ezzel szemben vállalatoknál működő, gyakran sérülékeny informatikai rendszerek nem központosítottak, kézi beavatkozást igényelnek, amik megemelik az emberi hiba lehetőségét és a rendszer veszélyeztetettségét, míg a felhő alapú megoldásoknál automatizált folyamatokkal találkozhatunk, és szigorú titkosítási módszerekkel.

 

  • GYORS ÁTÁLLÁS, BEVEZETÉS


A cégvezetők első gondolata a felhő alapú rendszerekkel kapcsolatban, hogy az átállás, bevezetés sok időt és energiát vesz igénybe. Tapasztalataink szerint egy jól megválasztott tanácsadó cég bevonásával ez csekély többlet energiát igényel. Szakértő kollégánk segít Önnek az igényeihez illő felhő alapú megoldás kiválasztásában, testre szabásában, meglévő adatai migrációjában az új rendszerbe. A legfontosabb talán, hogy munkatársai szakértőjévé váljanak, és kiismerjék a felhő alapú megoldás minden funkcióját, hisz egy új rendszert nem csak bevezetni kell, hanem fontos, hogy a vállalat mindennapi életébe, működésébe is beépüljön, szerves része legyen a napi munkavégzésnek. A maximális hatékonyság érdekében minden felhasználó oktatáson sajátíthatja el az új szoftverben rejlő lehetőségeket, így a teljes fejlesztés pozitív hatással lehet az üzletmenetére.

 

Amennyiben Ön is érdeklődik a felhő alapú informatika iránt, kérjen személyre szabott konzultációt a témában!

 

Forrás: http://icteuropa.blog.hu/2017/06/08/koltoztessuk_a_ceges_adatainkat_a_felhobe

 

A cikk megjelenését jóváhagyta Lovász György ICT Európa Holding Zrt; Dr. Termel Balázs ICT Európa Holding Zrt.

Összesen négy napot ülésezik az Országgyűlés a következő két hétben. A parlament tizennégy javaslat elfogadásáról és tizenkét ellenzéki politikus tiszteletdíjának csökkentéséről dönthet.

 

Az ülés hétfőn 13 órakor, a manchesteri terrortámadás áldozataira és a közelmúltban elhunyt Pintér István volt kisgazda képviselőre történő emlékezéssel kezdődhet a házelnök napirendi javaslata alapján.

A képviselők ezt követően két órában interpellálhatják a kormányt, majd további egy órában azonnali kérdéseket intézhetnek a kabinethez. Az első ülésnap másnap elfogadni tervezett javaslatok bizottsági jelentéseinek vitáival zárulhat.

A parlament kedden összesen tizennégy előterjesztésről dönthet, ekkor fogadhatják el például a kormány versenyképesség javítását célzó javaslatcsomagját is. A szavazások végén tizenkét ellenzéki képviselő tiszteletdíját is csökkenthetik különböző fegyelmi ügyekben.

A határozathozatalok után tizenkét előterjesztés általános vitáját bonyolítják le. A képviselők egyebek mellett tárgyalhatnak az elektronikus hírközlésről és a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló törvények módosításairól is.

Szerdán az Állami Számvevőszék (ÁSZ) tavalyi tevékenységéről szóló beszámolója kerülhet elsőként terítékre, majd a társasági- és osztalékadóról szóló törvénymódosító javaslat általános vitáját is megtarthatják.

A parlament ülése június 6-án, kedden érhet véget, amikor - a második héten megszokott kérdések és azonnali kérdések mellett - az igazságos és méltányos nyugdíjrendszerhez szükséges intézkedésekről tartanak politikai vitát az MSZP kezdeményezésére.

 

Forrás:http://www.jogiforum.hu

A cikk megjelenését jóváhagyta Lovász György ICT Európa Holding Zrt; Dr. Termel Balázs ICT Európa Holding Zrt.

 

 

I. MOBILITÁS CÉLÚ LAKHATÁSI TÁMOGATÁS, amikor a munkavállaló bérel ingatlant és azt a munkáltató lakhatási támogatással segíti. Maximálva van az adómentesen adható támogatás havi összege. Egy lakás tekintetében, csak egy munkavállalónak jár ez a támogatás.

 

II. MUNKÁSSZÁLLÓ, SZOLGÁLATI LAKÁS. A munkáltató tulajdonol, vagy bérel ingatlant. Ennél a megoldásnál nincs értékhatár, az ilyen jellegű nem pénzbeli hozzájárulás teljes költsége adómentes a feltételek teljesülése esetén, viszont ebben az esetben lakóhelyiségenként legalább egy munkavállalót szükséges elhelyezni, egy lakóhelyiséggel rendelkező önálló ingatlan (pl. garzonlakás) esetében a lakóhelyiségben legalább két munkavállalót.

 

I. eset, a mobilitási célú adómentes lakhatási támogatás részletesen.

A részletes előírásokat a Szja törvény 1. számú mellékletének 2.11 és 9.7. pontja tartalmazza.

 

Mekkora összeg adható adómentesen?

Adómentes a mobilitási célú támogatás havi értékéből:

a foglakoztatás első 24 hónapjában a minimálbér 40 százalékát, (51.060 Ft)
a foglakoztatás második 24 hónapjában a minimálbér 25 százalékát,
a foglakoztatás 24. hónapját követő 12 hónapban a minimálbér 15 százalékát
meg nem haladó támogatás.

A hatálybalépést megelőzően elkezdődött foglalkoztatás esetén a foglalkoztatás első hónapjának a 2017. év január hónapját kell tekinteni.

 

Kinek adható?

A munkáltató által nyújtott lakhatási támogatás abban az esetben tekinthető mobilitási célú lakhatási támogatásnak, ha a munkáltató azt olyan munkavállalónak nyújtja:

- akivel határozatlan időtartamra szóló és legalább heti 36 órás munkaviszonyt létesít,

- akinek az állandó lakóhelye és a munkavégzés helye legalább 60 km-re van egymástól,

- vagy a munkavégzés helye és az állandó lakóhelye közötti, naponta, tömegközlekedési eszközzel történő oda- és visszautazás ideje a 3 órát meghaladja,

- aki nem rendelkezik saját tulajdonú ingatlannal 60 kilométeren belül vagy oda-vissza 3 órányi távolságra a munkahelyétől, illetve a megelőző 12 hónapban sem rendelkezett ilyen ingatlannal

 

Milyen ingatlanra?

- A cég tulajdonában lévő ingatlanban laknak a munkavállalók.

- A cég által bérelt ingatlanban laknak a munkavállalók.

- A dolgozó bérli a lakást, s bizonylattal igazolja havonta az általa kifizetett lakbért a munkáltatónál.

A munkáltatónak az adóévet követő év január 31-éig munkavállalónként adatot kell szolgáltatnia az adómentes támogatásban részesített magánszemélyek nevéről, adóazonosító jeléről, a munkavállaló által bérelt lakás címéről.

Amennyiben munkavállaló által bérelt ugyanazon lakás tekintetében több magánszemély is jogosult adómentes lakhatási támogatás igénybevételére, azt közülük csak - a döntésük szerinti - egyikük veheti igénybe.

 

Társasági adó

A társasági adóalany munkáltatók csökkenthetik az adózás előtti eredményüket:

- a mobilitási támogatás címén kifizetett összeggel (de legfeljebb az adózás előtti nyereség összegével) [Tao tv. 7. § (1) bekezdés ka) pont].

II. eset, munkásszállás részletesen

A nem pénzben kapott juttatások közül adómentes:

a Szja törvény 1. számú mellékletének 8.6 pont f) bekezdés szerint

„a szolgálati lakásban, munkásszálláson történő elhelyezés; e rendelkezés alkalmazásában munkásszállás a kifizető tulajdonát képező vagy általa bérelt olyan szálláshely, amely egy lakóhelyiséggel rendelkező önálló ingatlan esetében a lakóhelyiségben egynél több, több lakóhelyiséggel rendelkező önálló ingatlan esetében pedig lakóhelyiségenként legalább egy, a kifizetővel munkaviszonyban lévő olyan magánszemély elhelyezésére szolgál, akinek nincs lakóhelye azon a településen, ahol a munkahelye van; nem munkásszállás az a szálláshely, ahol a kifizető olyan magánszemélyt, illetve ennek hozzátartozóját szállásolja el, akivel a társasági adóról szóló törvény szerinti kapcsolt vállalkozásnak minősülő esetekben meghatározott kapcsolat áll fenn”

 

Jól látható, hogy a mobilitási célú támogatáshoz hasonlóan itt is szükség van a munkaviszonyra, feltétel továbbá, hogy ne legyen a magánszemélynek lakóhelye az adott településen.

Eltérések az előbbi ponthoz képest:

 

- a munkáltató bérli a szállást, vagy a munkáltató birtokában kell hogy legyen.

- szobánként legalább egy munkavállalót kell elhelyezni a lakásban (garzonban kettőt).

- nincs értékhatár, és egy ingatlanban több munkavállalót is tudok adómentesen támogatni

 

Társasági adó

A társasági adóalany munkáltatók csökkenthetik az adózás előtti eredményüket:

- az adóévben elszámolt költséggel ráfordítás, de legfeljebb az adózás előtti nyereség összegével, a munkásszállás kialakítására (bekerülési érték, felújítás), fenntartására, üzemeltetésére tekintettel továbbá a munkásszállás céljára bérelt ingatlan bérleti díjaként elszámolt összeggel.

[Tao tv. 7. § (1) bekezdés kb) pont].

Kétszeres költség elszámolási lehetőség.

 

 

Forrás: http://icteuropa.blog.hu

 

Szerkesztette: Lovász György ICT Európa, dr. Termel Balázs ICT Európa

 

 

Minden cégnél vannak érzékeny adatok. Ezek lehetnek árlisták, vevőlisták, melyeket a vállalkozás nem szeretné, ha a konkurenciához kerülnének. Bizonyos információk munkatársainkra tartoznak, bizonyos információk viszont nem.

Az esetek nagy részében belső adatlopás történik, hiszen elég egy elégedetlen alkalmazott, aki úgy gondolja, hogy bizonyos információk a jövőben számára hasznosak lehetnek, és ezen információkat kiírja CD-re, vagy kimenti egy saját meghajtóra vagy leküldi magának e-mail-ben.

Az e-mail-es forgalmat lehet figyelni, annak nyoma van. Be lehet állítani például, hogy bizonyos szóösszetétel esetén automatikusan kapjon a cégvezető másolatot a levélből, vagy akár a kiküldés előtt, jóváhagyásra a vezetőnek megküldésre kerüljön. Sőt arra is van lehetőség, hogy bizonyos alkalmazottaknál (általában az új kollégáknál szokták ezt alkalmazni) minden e-mail-ből kapjon a vezető egy másolatot.

Létezik fizikai védelem is. Amennyiben a kollégáknak a mindennapi munkájuk során nincs szükségük arra, hogy például pendrive-ot vagy külső winchestert használjanak, akkor az USB portok-at (kimeneteket) nagyon egyszerűen lehet korlátozni, vagy akár vezetői jelszóval védeni. Ugyan ez a helyzet a CD/DVD író használatával is.

Annak ellenére, hogy 100 %-s megoldás nincs az adatlopások ellen, a tapasztalatunk az, ha a munkatársak, látják, hogy egy átgondolt, biztonságos IT rendszere van a cégnek, akkor komoly rizikót vállal az a munkatárs, aki ilyen adatlopáson töri a fejét. Néhány fontos beállítással jelentősen csökkenteni lehet az adatlopások előfordulásának esélyét, és itt sem érdemes felesleges kockázatot vállalni a cégeknek, mikor van rá megoldás.

Az adatlopások megelőzésében is az ICT Európa Network IT tanácsadó munkatársaink szívesen állnak rendelkezésére! Forduljon hozzánk bizalommal!

 

Forrás: http://icteuropa.blog.hu

 

 

ICT Európa Network Kft. - A költséghatékony informatikai megoldások szállítója

  • http://icteuropa.hu/informatikai-szolgaltatasok 
  • Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
  • +36-30-588-1322

 

Szerkesztette: Lovász György ICT Európa, dr. Termel Balázs ICT Európa

 

 

Nem kívánatos beavatkozások akadályozzák számos újságíró munkáját Európában: sokan számoltak be megfélemlítésről, fizikai bántalmazásról, zaklatásról és célzott megfigyelésről - derült ki az Európa Tanács (ET) közzétett jelentéséből.

Cégcsoportunk és a MultiSoft Kft. közötti együttműködés keretében kölcsönösen ajánljuk egymás szolgáltatásait.

Cégcsoportunk Partnereinek ajánlja MultiSoft Kft-t Microsoft Dynamics NAV vállalatirányítási rendszer bevezetés kapcsán, a MultiSoft Kft. cégünket pedig adótanácsadás, könyvelés és informatikai rendszerüzemeltetés vonalon.

A MultiSoft Kft a Microsoft legrégebbi és legtöbb referenciával rendelkező partnereként cégünk teljes körű megoldást kínál a vállalatirányítás, az üzletielemzés valamint az ügyfélkapcsolat-kezelés területén.

A Microsoft kis- és középvállalatoknak fejlesztett integrált vállalatirányítási rendszere, a Microsoft Dynamics NAV gazdag funkcionalitása és egyszerű használhatósága világszerte számos vállalat működését támogatja a legkülönbözőbb ágazatokban. A Microsoft ERP megoldása a vállalkozások tevékenységét szinte valamennyi fontos területen támogatja, úgy mint pénzügy, értékesítés és marketing, beszerzés, raktárkezelés, termelésirányítás, projektek, erőforrás-tervezés és szerviz. A rendszer testreszabhatóságának köszönhetően speciális folyamatok is leképezhetők benne, illetve számos már meglévő iparági- és kiegészítő megoldás készült a NAV rendszerhez.

Ügyfélkezelését modernizálná, javítaná minőségét? A Microsoft CRM rendszere kitűnő választás, mely nem csak a pozitív ügyfélélmény elérésében támogatja, de hozzájárul az értékesítési folyamat hatékonyabbá tételéhez.

Gyakran kell jelentéseket, elemzéseket készítenie? Automatizálja a PowerBI üzletelemző megoldással, mely segítségével látványos elemzések készíthetők a vállalatnál alkalmazott informatikai rendszerekből nyert adatokból. A megoldás bármiféle egyedi fejlesztés nélkül, közvetlenül tud kapcsolódni vállalatirányítási, CRM és egyéb rendszerek adatbázisaihoz. Így például teljeskörűen együttműködik az általunk forgalmazott Microsoft Dynamics NAV és CRM rendszerrel is.
Valamennyi megoldásunk kapcsán a rendszerek testre szabásában és bevezetésében is állunk rendelkezésére!

A cikk megjelenését jóváhagyta Lovász György ICT Európa Holding Zrt; Dr. Termel Balázs ICT Európa Holding Zrt.

 

A munkaerő-kereslet és kínálat összehangolása és az arra adandó válaszok, a közfoglalkoztatásból való kiterelés és a bérmegállapodás szigorú betartatása – ezek 2017 fő témái a foglalkoztatás terén a munkaerőpiacért felelős helyettes államtitkár szerint. Dr. Simon Attila Istvánnal a tavaly elért eredményekről és azok idei hatásairól beszélgetett Szegedi Júlia, a HR Portál főszerkesztője, valamint dr. Kéri Ádám, a KRS Ügyvédi Iroda munkajogi üzletágvezető ügyvédje.

 

Összesen huszonnégy kérdést, majd további egy órában azonnali kérdéseket tehetnek fel a képviselők a kormánynak az Országgyűlés ma véget érő idei első ülésén.