| Hírek

Új lehetőséggel bővült a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) ügyfél-tájékoztató és ügyintéző rendszere, a minősített adózók már telefonon is kérhetnek információt, illetve tehetnek észrevételt besorolásukkal kapcsolatban - hívta fel a figyelmet az adóhatóság.

 

Csökkenhet a baromfihús, a tojás és a friss tej áfája. 15 Ft/km-re emelkedne munkábajárás költségtérítése. Eltörölnék a KKV beruházási kedvezmények jelenlegi értékhatárbeli korlátait. Változhat a jogdíj fogalma és az érvényesíthető kedvezmény mértéke.

 

Várható fontosabb változások:

 

Az adócsomag szerint a baromfihús, a tojás és a friss tej általános forgalmi adója 5 százalékra mérséklődik majd.

 

A munkaerő-mobilitás elősegítése érdekében kidolgozott intézkedéssorozat értelmében a munkába járás adómentes költségtérítése 9 forint/kilométerről 15-re emelkedik. A társasági adóban is kedvezményes megítélés alá esnek majd a munkásszállás kialakításának és fenntartásának a kiadásai.

 

A kis- és középvállalkozások valamint az egyéni vállalkozók beruházását ösztönző  társasági adókedvezmények és személyi jövedelemadó kedvezmények módosítása eredményeképpen 2017-től megszűnnek a kedvezmények érvényesítésére vonatkozó értékhatárbeli korlátok.

 

Új társasági adóalap-kedvezményként kerül bevezetésre 2017. január 1-jétől az Szja törvény szerinti ún. mobilitási célú lakhatási támogatás adóévben érvényesített összegére, valamint a munkásszállás kialakítására, fenntartására, üzemeltetésére tekintettel az adóévben elszámolt költségre, ráfordításra elszámolt összeg. Mindkét adóalap kedvezmény korlátját a pozitív adózás előtti eredmény összege fogja jelenteni.

Jogdíj

 

A javaslat szerint változni fog a jogdíj fogalma.  A jövőben a Tao rendszerében nem minősül majd jogdíjnak például a védjegy, a kereskedelmi név, illetve az üzleti titok használati engedélye, a szerzői jogi törvény által védett szerzői mű és a szerzői joghoz kapcsolódó jog által védett teljesítmény felhasználási engedélye (kivéve a szerzői jogi védelemben részesülő szoftver hasznosítási engedélyéből, felhasználási engedélyéből származó eredmény).

 

A javaslatban foglaltak alapján 2016. július 1-jétől a kapott jogdíjra vonatkozó adóalap-kedvezmény a jogdíjból származó nyereség alapján lesz számítható, ellentétben a korábbi, a jogdíjból számított bevételre alapított számítási móddal. A maximális arány továbbra is 50 %.

 

Szerkesztette Lovász György-ICT Európa Holding Zrt. Dr.Termel Balázs - ICT Európa Holding Zrt.

 

 

Az elektronikus kapcsolattartás keretében megvalósult fejlesztéseknek köszönhetően 2016. május 17. napjától a polgári, gazdasági, munkaügyi és közigazgatási peres eljárásokban is lehetővé válik az eljárási illeték elektronikus úton történő megfizetése.

Az adósok automatikus részletfizetést kapnak a NAV-tól, a kata és a kiva még kedvezőbb lesz, nagyot esik a tételes áfanyilatkozat értékhatára, és a reklámadó tervezett változása exponenciálisan növekvő bírsággal sújtaná a google-t és a facebookot. A friss adócsomagból szemezgettünk.

Orbán Viktor miniszterelnök kezdeményezésére a 2007-2013 közötti időszak uniós forrásainak felhasználásáról tart politikai vitanapot az Országgyűlés.

 

Az elektronikus aláírás is érvényes, bizonyító erejű, és az unió egész területén elfogadott lesz a július elsején hatályba lépő új szabályozás szerint, így várhatóan szélesedik mind az elektronikus aláírást létrehozó technikai megoldások, mind az ezeket felhasználó szolgáltatók köre - hívta fel a figyelmet a Deloitte Legal jogi tanácsadó cég közleményében.

 

 

A társasági adó rendszerébe 2015. január 1-jétől bevezetett új konstrukció alapján, az adózó a 2015. adóévtől rendelkezhet a Tao. tv. szerint megállapított társasági adóelőleg-kötelezettsége legfeljebb 50 százalékának megfelelő része kedvezményezett célokra történő felajánlásáról, amely felajánlást május 31-ig a végleges adóbevallásban a várható társasági adó mértékének 80%-ra kiegészíthet.

Tehát amennyiben nem éltek 2015-ben a támogatási lehetőséggel (rendelkezés vagy közvetlen utalás kedvezményezett társaság részére), és a vállalkozás 2015-re számított társasági adója például 12.500 eFt lenne, úgy ennek 80 %-át felajánlhatja a vállalkozás. A Tao „megcímzésével” 250.000 Ft maradna a vállalkozás kasszájában.

Az alábbi kedvezményezett célokra lehet felajánlást tenni:

a) filmalkotás támogatására,

b) előadó-művészeti szervezet támogatására,

c) látvány-csapatsport támogatására

Az éves adó terhére történő felajánlással, amennyiben az adóbevallás során rendelkeznek a 2015. évi társasági adóról, az adómegtakarítás a támogatási összeg 2,5%-a (adóelőleg terhére történő felajánlás esetén az elérhető megtakarítás mértéke a tovább utalt összeg 7,5%-a lehet).

A témában megjelent részletes NAV tájékoztató az alábbi weboldalon érhető el, az 55. számú információs füzet tartalmazza a felajánlás szabályait:

http://www.nav.gov.hu/nav/inf_fuz. Társasági adó 55. A társasági adó kedvezményezett célokra történő felajánlásának szabályai (rendelkezés az adóról).

A felajánlás feltételei:

-  Támogatási szerződés megkötése a kiválasztott társasággal

- A felajánlás alapján teljesített átutaláshoz  szükséges, hogy az adózó rendelkezzen a kedvezményezett célhoz kapcsolódóan kiállított igazolással és annak egy példányát az adóhatóságnak megküldje a bevallás benyújtásáig.

-  Az adózó nettó módon számított adótartozása az átutalás napján ne haladja meg a 100 ezer forintot.

További kérdés esetén keressen minket bizalommal!

A referencia megjelenését jóváhagyta Lovász György ICT Európa Holding Zrt. Dr.Termel Balázs ICT Európa Holding Zrt.

 

 

Az öt éve ezen a napon kihirdetett alaptörvényre emlékezéssel kezdi meg ma négynapos ülését az Országgyűlés.

Jogi garanciákat kíván teremteni a kormány arra, hogy az internetszolgáltatók valóban csökkentsék az árakat, miután 2017-től 27-ről 5 százalékra csökken az internet áfája - mondta a Digitális Jólét Programért felelős miniszterelnöki biztos.

A megbízható adózók az adóeljárások során különböző előnyöket élveznek, a kockázatosakkal szemben pedig szigorúbban lép fel az adóhatóság. A minősítést a 2016. első negyedévi adatok alapján végzik első alkalommal, eredményéről elektronikus úton értesítik az adózókat.