| Hírek

A felelős és átláthatóbb hitelezést segítik a fogyasztói hitelfelvételt érintő márciusi jogszabályváltozások, amelyek egyebek mellett a korábbinál szélesebb körű ügyféltájékoztatást követelnek meg a pénzügyi intézményektől.

 

 

Május végéig használhatók fel a SZÉP- kártyákra 2014-ben utalt juttatások - hívta fel a figyelmet az OTP Pénztárszolgáltató 03.21-ei közleményében, amelyben azt is megjegyzik, hogy az OTP Széchenyi Pihenőkártyákon még mintegy 2,6 milliárd forintnyi lejáró egyenleg található. Ennek felhasználására már csak bő két hónap áll rendelkezésre. Ez azt jelenti, hogy naponta mintegy 36 millió forintot kellene elkölteni május végéig. 

A pihenő kártyára utalt béren kívüli juttatás összege, tehát magaa cafeteria keret az utalást követő második naptári év május 31-ig, utalástól függően akár két és fél évig is a főkártya- és társkártya birtokos rendelkezésére áll.

Természetesen a fenti felhasználási határidő a többi Széchenyi Pihenő Kártyát kibocsátó intézmény által kibocsátott kártya egyenlegre is vonatkozik.

 

A kártyát kibocsátó intézmények:

 

OTP Pénztárszolgáltató Zrt.

MKB Nyugdíjpénztárt és Egészségpénztárt Kiszolgáló Kft. 

K&H Csoportszolgáltató Központ Kft.

 

A májusi határidőt követően ezek a juttatások lejárnak és a kártyabirtokos számára elvesznek!

 

A kártyával való fizetéskor mindig a legrégebben utalt összeget fogyasztja a kártyabirtokos.

Szerkesztette: Lovász György ICT Európa, dr. Termel Balázs ICT Európa

 

 

Az Országgyűlés csütörtökön kivette a polgári törvénykönyvből (Ptk.) és önálló jogszabályba foglalta a behajtási költségátalányt, amelynek összegét negyven eurónak megfelelő forintban határozta meg. Az elfogadott törvényjavaslat a kihirdetését követő napon lép hatályba. Az előterjesztő szerint a gyors hatályba lépés azért fontos, hogy a változásokat már a tavalyi üzleti évi beszámolók elkészítésekor alkalmazni lehessen.

Módosító javaslatot nyújtott be a Magyar Nemzeti Bankról (MNB) szóló törvényhez Bánki Erik (Fidesz), ebben egyebek mellett módosítaná a jegybanki vezetők fizetését, valamint szabályozná a jegybank által tulajdonolt gazdasági társaság és alapítvány által kezelt adatok megismerését.

Az Alkotmánybíróság februárban megsemmisített egy bírósági döntést és egy jogegységi határozatot, továbbá alkotmányos követelményt és megsemmisítés nélküli alaptörvény-ellenességet állapított meg. Egyik határozatához négyen párhuzamos indokolást, heten pedig különvéleményt csatoltak.

A 2014. március 15. napján hatályba lépett Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (új Ptk.) lényeges változásokat tartalmaz a korlátolt felelősségű társaságok (kft.) törzstőke minimumával kapcsolatban. Az új szabály értelmében 2016. március 15-ig a jegyzett tőkét a jelenlegi 500 ezer forintról 3 millió forintra kell megemelniük az érintett cégeknek.

Több ezer korlátolt felelősségű társaság (kft.) szűnhet meg a március 15-éig esedékes kötelező törzstőkeemelés miatt - mondta Eperjesi Zoltán, a Fővárosi Törvényszék gazdasági kollégiumának vezetőhelyettese.

Számtalan „rejtett titka” van a 2014. március 15-én hatályba lépett új Polgári Törvénykönyvnek, mely a hosszú életű 1959. évi IV. törvényt váltotta fel. Cikkünkben a nyolc könyvből és 1596 paragrafusból álló új magánjogi kódex legérdekesebb rendelkezéseit és összefüggéseit vettük górcső alá.

 

Az Alkotmánybíróság ügyeinek négyötöde alkotmányjogi panasz. 2015-ben összesen 364 ügyet fejezett be a testület: megsemmisített hat jogszabályi rendelkezést, tizenhárom bírói döntést, emellett hét esetben megsemmisítés nélküli alaptörvény-ellenességet, hat ügyben alkotmányos mulasztást, ötben alkalmazási tilalmat állapított meg.