Közbeszerzési tanácsadás

A TTG Partners Ügyvédi Társulás - a közbeszerzési eljárások területén több éves szakmai tapasztalattal, gyakorlattal és kiváló referenciákkal rendelkező közbeszerzési tanácsadója által - az alábbi tanácsadási szolgáltatásokat nyújtja:

Közbeszerzési tanácsadás az ajánlatkérői oldalon:

   • közbeszerzési szabályzat készítése, a meglévő felülvizsgálata
   • éves közbeszerzési terv elkészítésében való közreműködés
   • egyedi vagy általános közbeszerzési tanácsadás
   • támogatásból megvalósuló beszerzés esetén, a közbeszerzési kötelezettség alá eső beszerzések maghatározása
   • közbeszerzési eljárások teljes körű lebonyolítása
   • részvételi / ajánlati / ajánlattételi felhívások elkészítése
   • dokumentációk elkészítése
   • az egyes eljárási cselekmények (kiegészítő tájékoztatás, konzultáció, bontás, eredményhirdetés, tárgyalások vezetése, stb.) koordinálása
   • ajánlatok (részvételi jelentkezések) bírálatának, értékelésének (hiánypótlás, tisztázó kérdés) előkészítése
   • eljárást lezáró döntés előkészítése
   • hirdetmények feladása, megküldése
   • esetleges jogorvoslati eljárásban képviselet
   • kapcsolattartás a Közbeszerzések Tanácsával, a Közbeszerzési Értesítő Szerkesztőbizottságával illetve más illetékes államigazgatási szervekkel
   • bejegyzett hivatalos közbeszerzési tanácsadóként közreműködés különböző közbeszerzési ügyekben

Közbeszerzési tanácsadás ajánlattevői oldalon:

   • egyedi vagy általános közbeszerzési tanácsadás
   • ajánlatok (részvételi jelentkezések) összeállítása
   • az ajánlat értékelése során a hiánypótlási és egyéb felhívások kezelése
   • esetleges jogorvoslati eljárás során segítségnyújtás

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter