Pályázati megvalósíthatósági tanulmány

powered by mapi

 

Projekt megvalósíthatósági tanulmány kidolgozása:

A pályázat, projekt megvalósíthatósági tanulmány kidolgozására számos módszertan létezik. Az alábbiakban általánosságban foglaljuk össze a tanulmány készítésének lépéseit, a tanulmány célját és legfontosabb elemeit.
  
A megvalósíthatósági tanulmány elkészítésének célja, hogy megfelelő információt nyújtson a döntéshozók számára ahhoz, hogy megalapozott döntést hozhassanak a projekt elfogadásáról, módosításáról, illetve elvetéséről. 

A megvalósíthatósági tanulmány feladata a kiválasztott projekt megalapozottságának és életképességének vizsgálata. A tanulmány elkészítésének eredménye a javasolt projekt relevanciájának, megvalósíthatóságának és fenntarthatóságának értékelése. 

A megvalósíthatósági tanulmány elkészítése során két vagy több, az eredeti cél megvalósítását szolgáló alternatíva meghatározása, specifikációja, összehasonlítása történik meg, olyan információkat nyújtva, melyek elősegítik a végső döntést. (pl.: legegyszerűbb változat: 1. alternatíva: nem valósul meg a beruházás, 2. alternatíva: megvalósul a beruházás.)

A megvalósíthatósági tanulmány lehetséges felépítése:

1. Főbb projekt adatok – projekt adatlap

   • projekt címe,
   • megvalósulás helye,
   • projekt gazda adatai,
   • projekt céljai,
   • tevékenységek,
   • outputok, eredmények,
   • költségvetés,
   • finanszírozás,
   • időbeli ütemezés

2. Vezetői összefoglaló

A vezetői összefoglaló nem részletezi a megvalósíthatósági tanulmány egyes fejezeteit, hanem annak fő céljait, főbb elemeit és eredményeit emeli ki, valamint tartalmazza a megvalósíthatósági tanulmány főbb megállapításait és következtetéseit.  

3. Az alkalmazott módszertan bemutatása

Bemutatja a tanulmány kidolgozása során alkalmazott konkrét módszereket és inputokat. A fejezet főbb elemei: 

   • A megvalósíthatósági tanulmány célja, szerepe;
   • A megvalósíthatósági tanulmány elkészítéséhez felhasznált inputok, források;
   • A megvalósíthatósági tanulmány elkészítése során alkalmazott módszerek.

4. Szükséglet elemzése, lehetséges alternatívák

4.1. A fejlesztési probléma, szükséglet bemutatása (kereslet-kínálat elemzése)

Elemezni szükséges a jelenlegi helyzetet és az elérni kívánt állapotot, azt, hogy mekkora a kereslet a beavatkozás iránt, illetve mekkora pótlólagos keresletre lehet számítani a beavatkozás eredményeként. Az elemzés hivatalos és becsült adatok felhasználásával valósul meg. 

4.2. A probléma kezelését célzó lehetséges alternatívák, stratégiák bemutatása, elemzése, összehasonlítása

A fejlesztési szükséglet, probléma ismeretében meg kell vizsgálni, hogy milyen megoldásokkal lehet azokat kielégíteni. Csak egy összefoglaló, nem túl részletes elemzés szükséges. 

5. A projekt bemutatása

5.1. A projekt hátterének, kontextusának, környezetének elemzése

A projekt előzményeinek, hátterének, és a projekt programozási környezetének, a projekt tágabb környezetének, a projekt szűkebb gazdasági-társadalmi környezetének, a projekt közvetlen helyszínének bemutatása. 

5.2. A projekt megvalósítás részletes bemutatása

   • a projekt adatai,
   • érintettek bemutatása,
   • partnerség és együttműködés bemutatása,
   • a projekt célrendszere (átfogó, konkrét és operatív célok bemutatása), 
   • a projekt elemei, a projekt keretében végrehajtandó konkrét tevékenységek,
   • indikátorok, 
   • a projekt megvalósítási mechanizmusa (a megvalósítás szervezeti, intézményi háttere, felelősségek, költségvetés, finanszírozás, projekt monitoring és értékelés, kockázatok és feltételezések), 
   • a végrehajtás ütemterve

6. Környezeti hatások vizsgálata

A megvalósítandó projekt környezeti, környezetvédelmi hatásai. Csak egy összefoglaló jellegű, nem túl mély elemzésre van szükség. Cél a hatások bemutatása és azok minimalizálási módjainak meghatározása. 

Vizsgálni szükséges egyrészt a beavatkozás nélküli pénzügyi helyzetet, másrészt a beavatkozás esetén kialakuló pénzügyi helyzetet, az eredmények összevetése jelenti a projekt pénzügyi jövedelmezőségének és megtérülésének elemzését. 


    Költségek elemzése: 

   • beruházási költségek nagysága 
   • kapcsolódó tőkeköltségek (hitelek törlesztése, kamatok, adók) 
   • állandó és változó működési költségek

 

    Bevételek elemzése:  

   • alkalmazott egységárak
   • várható bevétel nagysága 

 

     Költség-haszon elemzése:

   • Cash-flow elemzés (a projekt teljes futamideje alatt várható összes bevétel és összes beruházás és a rendszeres jellegű költségek nagyságának meghatározása, likviditási elemzés)
   • Jövedelmezőség és megtérülés számítás, pénzügyi elemzések (a befektetés megtérülési ideje (payback period), nettó jelenérték)
   • Szervezetek pénzügyi elemzése (pénzforgalmi kimutatás, eredménykimutatás, mérleg)

    Finanszírozási források meghatározása:

   • A pénzügyi megvalósíthatóság elemzésének fontos része a projekt finanszírozási forrásainak (saját forrás, támogatás, hitelek) elemzése és a pénzügyi finanszírozási terv összeállítása. 

8. Kockázatelemzés

Kockázatelemzés 4 lépése:

   • kockázat azonosítása,
   • kockázat értékelése,
   • kockázat kezelése,
   • kockázat kommunikációja. 

9. Gazdasági-társadalmi hatások vizsgálata

A gazdaság-társadalmi multiplikatív hatások, externáliák vizsgálata számszerűsítve történik, ha erre nincs lehetőség, akkor a várható hatásokat szövegesen kell bemutatni. 


Elemei: 

   • elméleti háttér bemutatása
   • gazdasági előnyök, hátrányok bemutatása (pl. munkahelyteremtés / megszüntetés)
   • társadalmi előnyök, hátrányok bemutatása (pl. esélyegyenlőség, környezetvédelem)

10. Összegzés: a projekt megvalósíthatósága

A megvalósíthatósági tanulmány befejezéseként összegezni szükséges a megadott szempontok alapján elvégzett elemzések eredményét, ezáltal végső következtetés vonható le az adott projekt megvalósíthatóságáról. Bemutatja azon szükségleteket, amelyre a projekt reagál, valamint a lehetséges alternatívák összehasonlítását tartalmazza.

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter