Ügyvédi iroda

A TTG PARTNERS Ügyvédi Társulás a klasszikus jogi szolgáltatásoknak elsôsorban a gazdasági területeivel foglalkozik, kiemelten kezelve a gazdasági társaságok mûködésével, tevékenységével kapcsolatos jogi feladatokat.

 

A TTG PARTNERS három budapesti irodával és több mint 10 fôs szakmai csoporttal áll ügyfelei rendelkezésére – vezetô ügyvédek és speciális szakjogászok mellett a Társulás együttmûködik adótanácsadókkal, könyvvizsgálóval, valamint hivatalos közbeszerzési szakértôvel.

Komplex jogi szolgáltatásokat nyújtunk vállalkozások részére, melyek a teljes üzleti folyamatot átfogják a beszerzéstôl, az üzemeltetésen át az értékesítésig. Kiemelt területeink: ingatlanügyletek, kereskedelmi tevékenység, projektfinanszírozás, társasági jog, pénzügyi jog.

A TTG PARTNERS általános jogi szolgáltatásai:

   • Cégalapítás, átalakulás, megszüntetés (végelszámolás, felszámolás)
   • Követeléskezelés, jogérvényesítés
   • A cégek mûködésével kapcsolatos jogi támogatás és jogi tevékenységek keretén belül elsôsorban a szerzôdések készítése, véleményezése, szerzôdések elôkészítése
   • Törvényességi felügyeleti eljárás, társasági részesedés átruházása
   • Tagok közötti jogviták és társasági jogi perek
   • Munkajoggal kapcsolatos jogi tevékenységek (peres eljárások, munkaszerzôdések)
   • Adásvételi szerzôdések szerkesztése, csere, ajándékozás, építési szerzôdések, szerkesztése, bérleti jogviszonyhoz kapcsolódó ügyletekben közremûködés,
   • Társasházak képviselete, tartási-, öröklési-, életjáradéki szerzôdések
   • Szerzôi jogi tanácsadás, iparjogvédelem
   • Perbeli képviselet

A TTG PARTNERS speciális jogi szolgáltatásai:

   • Közbeszerzési eljárások bonyolítása – hivatalos közbeszerzési tanácsadóval
   • Cégátvilágítás és cégértékelés jogi, pénzügyi, számviteli szempontok szerint
   • Banki kölcsönszerzôdések feltételrendszereinek kialakítása, képviselet tárgyalásokon
   • Vadkárok, mezôgazdasági szak-specifikus ügyekben képviselet és tanácsadás
   • Barna-, és zöldmezôs beruházások lebonyolításában részvétel, finanszírozási lehetôségek vizsgálata és tanácsadás
   • EU pályázati szabálytalansági eljárásokban és egyéb hatósági, bírósági eljárásokban képviselet és tanácsadás