Fontosabb adóváltozások a foglalkoztatásban

 Hírek / Hírek / Fontosabb adóváltozások a foglalkoztatásban

Legújabb bejegyzéseink

Fontosabb adóváltozások a foglalkoztatásban

 

Minimálbér, mobilitási célú lakhatási támogatás, GYED, táppénz, rehabilitációs hozzájárulás és még sok más, foglalkoztatáshoz kapcsolódó téma 2018-as változásai egy helyen.

 

 

A 2018. évi minimálbérek az alábbiak szerint alakulnak

- A teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított alapbér kötelező legkisebb összege (minimálbér) a teljes munkaidő teljesítése esetén 2018. január 1-jétől havibér alkalmazása esetén 138.000 Ft, hetibér alkalmazása esetén 31.730 Ft, napibér alkalmazása esetén 6.350 Ft, órabér alkalmazása esetén 794 Ft.

- A fentiekben meghatározottaktól eltérően a legalább középfokú iskolai végzettséget, illetve középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló garantált bérminimuma a teljes munkaidő teljesítése esetén 2018. január 1-jétől havibér alkalmazása esetén 180.500 Ft, hetibér alkalmazása esetén 41.500 Ft, napibér alkalmazása esetén 8.300 Ft, órabér alkalmazása esetén 1.038 Ft.

 

Mobilitási célú lakhatási támogatás mértékének változása

A lakáshoz kapcsolódóan adómentes az ugyanazon munkáltató által nyújtott mobilitási célú lakáhatási támogatás havi értékéből

a) a foglalkoztatás első 1-24 hónapjában a minimálbér 60 százalékát (2018-ban 82.800 Ft/hó),
b) a foglalkoztatás második 25-48 hónapjában a minimálbér 40 százalékát (2018-ban 55.200 Ft/hó),
c) a foglalkoztatás 49-60. hónapjában a minimálbér 20 százalékát (2018-ban 27.600 Ft/hó)

meg nem haladó összeg.Továbbá a szabályozás kiegészül egy olyan rendelkezéssel, miszerint az ugyanazon munkáltatóval létesített új munkaviszony esetén az előzőekben említett időtartamokat a munkaviszonyok időtartamának összeszámításával kell meghatározni.Illetve

2018. január 1-jétől a határozott idejű munkaszerződéssel rendelkező munkavállalók sincsenek kizárva a kedvezményes juttatásból. A határozott időtartamú munkaviszonnyal összefüggésben átmeneti rendelkezés rögzíti, hogy a 2018. január 1-jén már fennálló jogviszony esetén a munkaviszony létrejötte napjaként a 2018. január 1-jét lehet figyelembe venni.

  

GYED és táppénz maximum változása

A minimálbér összegének változásával módosul a 2018. évre megállapítható GYED és táppénz maximuma is:- 2018-ban a GYED maximálisan folyósítható havi összege 193.200 Ft.- A táppénz napi felső határa 9.200 Ft.

 

Rehabilitációs hozzájárulás összegének változása

A rehabilitációs hozzájárulás összege a minimálbér 9-szerese, így annak változása miatt az eddigi 1.147.500 Ft-ról 1.242.000 Ft-ra emelkedik.

 

Egyszerűsített foglalkoztatottak mentesített keretösszege

  1. november 24-én módosult az egyszerűsített foglalkoztatást szabályozó 2010. évi LXXV. törvény 9. § (2) bekezdése. Ennek értelmében a szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott egyszerűsített foglalkoztatottaknak abban az esetben keletkezik adóköteles jövedelme, amennyiben a részére kifizetett bér és a foglalkoztatásban töltött naptári napok hányadosa meghaladja a garantált bérminimum napi összegének 130%-át.

Ennek, illetve a 2018. évi minimálbér és garantált bérminimum változásnak eredményeként az egy napra eső mentesített keretösszegek az alábbiak szerint alakulnak:- szakképzettséget nem igénylő foglalkoztatás esetén 6.350Ft/nap- szakképzettséget igénylő foglalkoztatás esetén 10.790 Ft/nap.

 

EKHO-t érintő változások

- 2018. január 1-jétől nem választhatja a közterhek ekho szerinti megfizetését az egyébként ekho szerint adóztatható tevékenységére az egyéni vállalkozó, ha e tevékenységre az adóévben a kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti adózást választotta.- 2018. január 1-jétől a kifizetőt terhelő ekho mértéke 19,5%, amely átmeneti rendelkezés hiányában, első ízben a 2018-ban keletkezett adófizetési kötelezettség tekintetében alkalmazható.- Ettől eltérően a kifizető nem fizet ekhót a hivatásos sportoló részére az e foglalkozása ellenértékeként juttatott bevétel után. Az átmeneti rendelkezés értelmében e szabály már a 2017. szeptember 1-jét követően kifizetett jövedelmekre is alkalmazható.

 

A szociális hozzájárulási adó mértékének változása

A szociális hozzájárulási adó csökkentéséről és a kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2017. évi CLVI. törvény alapján a szociális hozzájárulási adó mértéke 19,5 százalékra csökken. Az adó alanya a megváltozott adómértéket a 2018. január hónapra vonatkozóan bevallott jövedelmekre alkalmazhatja először.

 

Egészségügyi hozzájárulás

A szociális hozzájárulási adó kulcsának csökkenésével párhuzamosan az egészségügyi hozzájárulás 22 százalékos mértékű kulcsa is 19,5 százalékra mérséklődött. Ennek eredményeképpen 43,66 százalékról 40,71 százalékra mérséklődött az egyes meghatározott juttatások közterhe, mivel az 1,18-szoros adóalap után – a 15 százalékos szja mellett – a korábbi 22 helyett csak 19,5 százalékos egészségügyi hozzájárulást kell fizetni.

 

Egészségügyi szolgáltatási járulék összege

Az a belföldi magánszemély, aki nem jogosult egészségügyi szolgáltatásra, illetve a kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó, valamint a társas vállalkozás a kiegészítő tevékenységet folytató társas vállalkozóval összefüggésben a havi 7.110 Ft, naptári napi 237 Ft összegű egészségügyi szolgáltatási járulék helyett 2018. január 1-jétől 7.320 Ft, naptári napi 244 Ft mértékű kötelezettséget fizet.

 

if facebook 317746
Twitter
if linkedin 317735

Kövessen minket Facebook-on, Twitter-en és LinkedIn-en is!

ict finance weboldal logo 230x25 whiteBG
  •   1117 Budapest,
        Budafoki út 91-93.
        (IP West Irodaház 4. em.)
  •   +36-1-33-44-279
  •   +36-1-29-90-474
  • info@icteuropa.hu

Magunkról

Az ICT Európa Finance Zrt. nem csupán egy vállalkozás, cégünk olyan magyar tulajdonban lévő tanácsadó és szolgáltató csoport, ahol egymással összefüggő területeken - adózás, számvitel, informatika, könyvvizsgálat, üzleti döntéstámogatás és jog - alakítottunk ki kiváló minőségű szolgáltatás portfóliót.