fbpx

Adókedvezmények a veszélyhelyzet ideje alatt, távmunka költségtérítés szabályozása

 Hírek / Hírek / Adókedvezmények a veszélyhelyzet ideje alatt, távmunka költségtérítés szabályozása

Legújabb bejegyzéseink

Adókedvezmények a veszélyhelyzet ideje alatt, távmunka költségtérítés szabályozása

Tájékoztató a veszélyhelyzet ideje alatt egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről szóló 485/2020. (XI. 10.) és 487/2020 (XI.12.) számú kormányrendeletekről

 

1. ADÓFIZETÉSI KEDVEZMÉNYEK


A rendelet azon kifizetőknek biztosítja a lentebb felsorolt adófizetési kedvezményeket, mely kifizetők TÉNYLEGES főtevékenységként az alább felsorolt tevékenységek valamelyikét végzik:

1. Éttermi, mozgó vendéglátás (TEÁOR 5610)
2. Rendezvényi étkeztetés (TEÁOR 5621)
3. Italszolgáltatás (TEÁOR 5630)
4. Filmvetítés (TEÁOR 5914)
5. Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése (TEÁOR 8230)
6. Sport és szabadidős képzés (TEÁOR 8551)
7. Előadó-művészet (TEÁOR 9001)
8. Előadó-művészetet kiegészítő (TEÁOR 9002)
9. Művészeti létesítmények működtetése (TEÁOR 9004)
10. Múzeumi tevékenység (TEÁOR 9102)
11. Növény-, állatkert, természetvédelmi terület működtetése (TEÁOR 9104)
12. Sportlétesítmény működtetése (TEÁOR 9311)
13. Sportegyesületi tevékenységet (TEÁOR 9312),
14. Testedzési szolgáltatás (TEÁOR 9313)
15. Egyéb sporttevékenység (TEÁOR 9319)
16. Vidámparki, szórakoztatóparki (TEÁOR 9321)
17. Fizikai közérzetet javító szolgáltatás (TEÁOR 9604) - (amennyiben a tevékenységet végző megfelel a közfürdők létesítésének és üzemeltetésének közegészségügyi feltételeiről szóló 37/1996. (X. 18.) NM rendelet szabályainak
18. M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenységet (TEÁOR 9329).

TÉNYLEGES FŐTEVÉKENYSÉGNEK a rendelet szerint azt a tevékenységet kell érteni, amelyből a kifizetőnek, kisvállalati adóalanynak e rendelet hatálybalépését megelőző hat hónapban a legtöbb bevétele, de legalább bevételének 30%-a származott. A jogszabály szövege alapján a megelőző hat hónap a 2020.május 11. és 2020.november 11. közötti időszakot öleli fel. A rendelet szövegét szó szerint értelmezve nem részesülnek a könnyítésekben azok a vállalkozások, melyek a kedvezménnyel érintett tevékenységek közül többet végeznek, és bár az egyes tevékenységekből származó bevételük önállóan nem éri el a 30%-ot, de összevontan igen.

A rendelet szerint a fentebb felsorolt tevékenységeket tényleges főtevékenységként végző kifizetőket az ALÁBBI KEDVEZMÉNYEK illetik meg:
1. 2020. NOVEMBER hónapra mentesülnek a munkaviszonyban foglalkoztatott természetes személyek után fizetendő szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség alól.
2. 2020. NOVEMBER hónapra vonatkozóan nem kell szakképzési hozzájárulási adót fizetniük.
3. MENTESÜLNEK a kifizetők az egy hónapra arányosan jutó rehabilitációs hozzájárulás fizetési kötelezettség alól, azzal, hogy a rehabilitációs hozzájárulás fizetésére kötelezett a 2020-as adóévre további előleget nem fizet.
4. 2020. NOVEMBER hónapra jutó személyi jellegű kifizetések összegét nem kell adóalapnak tekinteni a kisvállalati adóalanyoknak.

A kedvezmények igénybevételének FELTÉTELE:

1. A kifizető a rendelet hatálybalépésekor (2020.11.11) már fennálló munkaszerződés szerinti munkabér fizetési kötelezettségének eleget tesz,
2. A munkaszerződéseket 2020 novemberében felmondással nem szünteti meg.

A rehabilitációs hozzájárulás alóli MENTESÜLÉSHEZ további két feltételt fogalmaz meg a kormányrendelet:

1. A kifizető a munkavállalót a vészhelyzetre való tekintettel elbocsájtotta volna,
2. A kifizető a mentesség iránti igényét bejelenti az adóhatósághoz.

A rendelet nem tartalmaz részletszabályokat arra vonatkozóan, hogy miként kell igazolni azt, hogy a kifizető a munkavállalót a veszélyhelyzetre tekintettel elbocsájtotta volna. Az igénybejelentés módja jelenleg még nem ismert.

A rendelet szerint a támogatás halmozható más helyi, regionális, államháztartási vagy uniós támogatással, de összességében a halmozott támogatás nem haladhatja meg az érintett munkavállalók bérköltségeinek 100%-át.
A támogatással kapcsolatos iratokat a döntést követő 10 évig meg kell őrizni.

2. SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ RENDELKEZÉSEK


A tényleges főtevékenységként az itt felsorolt tevékenységeket

1. Szállodai szolgáltatás (TEÁOR 5510),
2. Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás (TEÁOR 5520)
3. Kempingszolgáltatás (TEÁOR 5530)
4. Egyéb szálláshely szolgáltatás (TEÁOR 5590)
végző szálláshely-szolgáltató részére az állam megtéríti az NTAK-ban (Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ) 2020. november 8. napjáig regisztrált foglalások után számított nettó bevétel 80%-át.

A megtérítés FELTÉTELE:

1. A szálláshely-szolgáltató a szálláshelyen 2020. november 8. napján foglalkoztatott munkavállalók munkaviszonyát 2020. novemberre vonatkozóan fenntartja,
2. A szálláshely-szolgáltató a szálláshelyen foglalkoztatott munkavállalók bérét a munkavállalók részére kifizeti,
3. A megtérítendő összeg számításának alapját azok a regisztrált foglalások képezik, amelyek az e rendelet hatálybalépésétől (2020.11.11.) számított 30 napon belüli időszakra vonatkoznak.
A rendelet megfogalmazza a támogatáshalmozódásra vonatkozó szabályokat, melyekre figyelemmel kell lenni.

3. BÉRTÁMOGATÁS IGÉNYBEVÉTELE


A bértámogatási kedvezményt a tájékoztató első pontjában (Adófizetési kedvezmények) felsorolt tevékenységeket (1-18-as pontban szereplő tevékenységek) tényleges főtevékenységként végzők vehetik igénybe.
Az igényelhető TÁMOGATÁS ÖSSZEGE a munkaviszonyban foglalkoztatott személy 2020. novemberi bruttó munkabére ötven százalékának megfelelő összeg.

A támogatás NYÚJTHATÓ, HA:

1. A támogatás időtartamának utolsó napján a munkavállaló jogviszonya fennáll, és
2. A munkaadó a munkavállaló részére a munkabért megfizeti.

A munkaadó a KÉRELMET a székhelye, illetve telephelye szerinti fővárosi és megyei kormányhivatalhoz nyújtja be. A DÖNTÉST 8 munkanapon belül hozzák meg. A támogatás utólag kerül folyósításra.

A támogatáshalmozódásra a rendeletben megfogalmazott szabályok szerint figyelemmel kell lenni. Az iratokat 10 évig meg kell őrizni.

4. TÁVMUNKÁHOZ KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGTÉRÍTÉS

A veszélyhelyzet ideje alatt igazolás nélkül, költségként elszámolható tételnek minősül a munka törvénykönyvéről szóló törvény távmunkavégzésre vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően, a munkaszerződésében foglaltak szerint távmunkavégzés keretében munkát végző munkavállalónak fizetett meghatározott összeg. Ez az összeg nem haladhatja meg havonta az adóév első napján érvényes havi minimálbér 10 százalékának megfelelő összeg, azaz jelenleg 16.100 Ft-ot., feltéve, hogy a magánszemély egyéb költséget nem számol el.

Ezen kívül a veszélyhelyzet ideje alatt a munkavállaló és a munkáltató a távmunkavégzésnek a Munka Törvénykönyvében rögzített szabályaitól külön megállapodásukban eltérhetnek.

Azon munkavállalók esetében, ahol a távmunkavégzés (home office) nem lehetséges és akiknek a munkavégzés, illetve a munkavégzés helyére történő közlekedés, valamint a munkavégzés helyéről a lakóhelyre (tartózkodási helyre, szálláshelyre) történő közlekedés a kijárási tilalom időszakára esik, MENTESSÉGET ÉLVEZNEK, azonban azt munkáltatói igazolással kell igazolniuk. A Kormány által javasolt IGAZOLÁS MINTA az alábbi linken érhető el, amelyet javasolt papír alapon a munkavállalónak magánál tartania:
https://kormany.hu/hirek/kijarasi-tilalomrol-szolo-igazolas?fbclid=IwAR1xJ6YADxJGrxcs1CFJ_ex-Shxh8CMJV4KBqAQukrsx9NBRBcKMSiBR8aE


if facebook 317746
Twitter
if linkedin 317735

Kövessen minket Facebook-on, Twitter-en és LinkedIn-en is!

  • ICT Logok Holding 230
  •   1117 Budapest,
        Fehérvári út 50-52.
        (Dexagon Irodaház 3. em.)
  •   +36-1-33-44-279
  •   +36-1-29-90-474
  • info@icteuropa.hu

Magunkról

Az ICT Európa Finance Zrt. nem csupán egy vállalkozás, cégünk olyan magyar tulajdonban lévő tanácsadó és szolgáltató csoport, ahol egymással összefüggő területeken - adózás, számvitel, informatika, könyvvizsgálat, üzleti döntéstámogatás és jog - alakítottunk ki kiváló minőségű szolgáltatás portfóliót.

Update cookies preferences