fbpx

Gazdasági társaságok működése a veszelyhelyzet alatt, előtérbe kerülő ügyvezetés

 Blog / Blog / Gazdasági társaságok működése a veszelyhelyzet alatt, előtérbe kerülő ügyvezetés

Legújabb bejegyzéseink

Gazdasági társaságok működése a veszelyhelyzet alatt, előtérbe kerülő ügyvezetés

A VESZÉLYHELYZET SORÁN A SZEMÉLY- ÉS VAGYONEGYESÍTŐ SZERVEZETEK MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ ELTÉRŐ
RENDELKEZÉSEK ÚJBÓLI BEVEZETÉSÉRŐL SZÓLÓ 502/2020. (XI. 16.) SZÁMÚ KORMÁNYRENDELETRŐL - TÁJÉKOZTATÓ

A rendelet a jogi személyeknek és a nem jogi személy szervezeteknek (a továbbiakban GAZDASÁGI TÁRSASÁG) a kialakult járványhelyzetre tekintettel alkalmazandó eljárási rendjére vonatkozik.


A rendelet célja a jogi személyek működésének biztosítása a kialakult helyzetben is.


A rendelet rendelkezései 2020. november 17. napjától, már a folyamatban lévő ügyekben is (pl.: már összehívott közgyűlés/taggyűlés esetén) alkalmazandó.


A módosítások elsősorban a döntéshozó (legfőbb) szerv ülésének módját és korlátait szabályozzák,

azonban az ügyvezetésre jelentős kötelezettséget, döntési jogkört – és ezáltal felelősséget – is rónak a veszélyhelyzet – ill. annak megszűnését követő 90 napos időszaka – alatt.


Az alábbi tájékoztatóban igyekeztünk összegyűjteni és érthető tájékoztatást adni a módosításokról.

Az egyszemélyes gazdasági társaságok tekintetében nem beszélhetünk változásrók, a kijárási korlátozásra vonatkozó előírások betartása mellett sincsenek akadályozva a döntéshozatalban.

Többszemélyes gazdasági társaságok esetében:


a döntéshozó szerv ülése nem tartható meg személyes részvétellel 

megtartható elektronikus hírközlő eszközzel, határozathozatalára az ügyvezetés kezdeményezésére ülés tartása nélkül is sor kerülhet akkor is.

veszélyhelyzet alatt nem igényel létesítő okirat módosítást a fenti szabályok kialakítása (eredetileg a tagok hatásköre), helyette az ügyvezetés megalkothatja a szabályrendszert.

ha a döntéshozó szerv vagy más szerv ülésének nyilvánosságát írja elő a jogszabály (pl.: közhasznú, nyrt), a veszélyhelyzet ideje alatt ez a követelmény nem vonatkozik.

napirendre vonatkozó részletes tájékoztatás nem mellőzhető és határozat-tervezetet előre kell közölni a tagokkal.
Az ügyvezetés határoz:

a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásáról

az adózott eredmény felhasználásáról 

a döntéshozó szerv hatáskörbe tartozó, azonban a jogi személy törvényes működésének fenntartásához, a veszélyhelyzet miatt kialakult helyzet kezeléséhez szükséges, valamint az észszerű és felelős gazdálkodás körében felmerülő halaszthatatlan ügyekben.

A döntést (jóváhagyásra) a veszélyhelyzet megszűnését követő 90. napra összehívandó rendkívüli döntéshozó szervi ülés napirendjére kell tűzni. Ha az utólagos döntéshozó szervi határozat a korábbi döntést megváltoztatja, vagy hatályon kívül helyezi, az nem érinti az azt megelőzően keletkezett jogokat és kötelezettségeket
Korlátozások:
- döntést csak akkor hozhat, ha a szavazatok 25%-át meghaladó részesedéssel rendelkező tagok a döntés meghozatalát megelőző írásbeli véleményükben legalább a szavazatok 51%-át elérő mértékben a határozati javaslattal szemben nem tiltakoznak, ha a gazdasági társaságnak többségi befolyással vagy minősített többséggel rendelkező tagja van, akkor e tag az előzetes írásbeli véleményében a határozati javaslattal szemben nem tiltakozik.
- létesítő okiratát nem módosíthatja (kivéve, ha arra a veszélyhelyzet ideje alatt hatályba lépő jogszabály rendelkezése alapján van szükség)
- jogutód nélküli megszűnéséről nem dönthet
- átalakulását, egyesülését vagy szétválását nem határozhatja el (folyamatban lévő átalakulásban ilyen ügyekben nem dönthet)
- jegyzett tőke leszállításáról nem dönthet
- pótbefizetésről vagy egyéb tőkepótlásról csak akkor dönthet, ha a tagok részesedésének mértéként nem érinti és ahhoz előzetesen hozzájárultak a kötelezettek


A tagok a jogi személlyel kapcsolatos jognyilatkozatainkat e-mail-ben is közölhetik a jogi személlyel. Jogi személy tag esetén minősített vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírással vagy elektronikus bélyegzővel, ennek hiányában azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatással való hitelesítéssel aláírva. 


Természetes személy tag a jognyilatkozata elektronikus aláírására nem köteles.


A fent részletezett tájékoztatás az általunk kiemelt, a jogi személyek működése és döntéshozatali eljárása tekintetében bevezetett lényeges változásokat tartalmazza, amelyre tekintettel a további részletek, felmerült kérdések vonatkozásában forduljanak hozzánk bizalommal.

 

Készítette:

 

dr. Zsidi Roland

vezető ügyvéd

ICT LEGAL - Dr. Termel Ügyvédi Iroda

if facebook 317746
Twitter
if linkedin 317735

Kövessen minket Facebook-on, Twitter-en és LinkedIn-en is!

  • ICT Logok Holding 230
  •   1117 Budapest,
        Fehérvári út 50-52.
        (Dexagon Irodaház 3. em.)
  •   +36-1-33-44-279
  •   +36-1-29-90-474
  • info@icteuropa.hu

Magunkról

Az ICT Európa Finance Zrt. nem csupán egy vállalkozás, cégünk olyan magyar tulajdonban lévő tanácsadó és szolgáltató csoport, ahol egymással összefüggő területeken - adózás, számvitel, informatika, könyvvizsgálat, üzleti döntéstámogatás és jog - alakítottunk ki kiváló minőségű szolgáltatás portfóliót.