fbpx

Elektronikus aláírás az e-személyivel

 Hírek / Hírek / Elektronikus aláírás az e-személyivel

Legújabb bejegyzéseink

Elektronikus aláírás az e-személyivel

A digitalizáció a cégek életének, működésének, fejlődésének már igen hosszú ideje természetes motorja, azonban az „elmúlt” időszak a cégeket és a magánszemélyeket is új kihívások elé állította.

Jelen helyzet a cégeket és a magánszemélyeket is egyaránt ösztönzi arra, hogy az elektronikus kereskedelmen, az interneten való adás-vételen, továbbá a hatósági ügyintézésen túlmenően felfedezzék, hogy a digitalizáció nem csak kényelmesebbé, egyszerűbbé, gyorsabbá képes tenni életüket, hanem járványügyi szempontból is biztonságos, továbbá környezettudatos ügyintézési, ügyletkötési megoldásokat, lehetőségeket nyújt számukra.

Jelek cikkben az e-személyihez kapcsolódó elektronikus aláírás és időbélyeg szolgáltatás felhasználási lehetőségeiről fogunk rövid áttekintést adni.

Az e-személyihez kapcsolódó díjmentes – sokaknak még biztosan idegen – elektronikus aláírás és időbélyegzés szolgáltatás egyéb alternatívák mellett lehetőséget nyújt az elektronikus ügyintézésre. Az e-személyihez kapcsolódó elektronikus aláírással magánszemélyként sokféle dokumentumot, így például szerződéseket, kérelmeket, űrlapokat, bejelentéseket is hitelesíthetünk elektronikusan.

Bár vannak olyan nyilatkozatok, melyek érvényesen és joghatályosan kizárólag személyesen tehetőek meg, így például a polgári jog hatályos rendelkezései szerint elismert házasságot érvényesen nem tudunk elektronikus úton kötni, azonban az e-személyihez kapcsolódó elektronikus aláírással rendelkező magánszemélyek – bizonyos speciális formai elvárásokhoz kötött jogügyletek kivételével (mint például ingatlanforgalmi szerződések ) – szinte bármilyen jogügyletben tehetnek joghatályos elektronikus jognyilatkozatot aláírásonként egészen a vonatkozó jogszabályban meghatározott 50.000.000.- Ft összeghatárig terjedően (414/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 59. § (3))
Az e-személyihez kapcsolódó aláírások a legerősebb és legszélesebb alkalmazhatóságot biztosító aláírásoknak minősülnek.


Az elektronikus azonosításról és bizalmi szolgáltatásokról szóló eIDAS rendelet 25. cikk (2) bekezdése alapján a minősített aláírás Európai Unió területén a saját kezű aláírással azonos joghatással bír, a minősített elektronikus bélyegzők esetében pedig az eIDAS 35. cikk (2) bekezdése alapján vélelmezni kell a hozzájuk kapcsolódó adatok sértetlenségét és a bélyegzőnek megfelelő eredetét.


Az e-személyihez kapcsolódó elektronikus aláírás – a polgári perrendtartásról szóló a 2016. évi CXXX. törvény (Pp.) alapján – teljes bizonyító erejű magánokiratok létrehozásához használható, emellett alkalmas elektronikus közokirat és teljes bizonyító erejű magánokirat hitelesítésére is.
Kizárólag arra tekintettel, hogy az aláírás, illetve dokumentum kizárólag elektronikus formában létezik – bizonyos jogviszonyok kivételével – az elektronikus aláírás, illetve dokumentum elfogadását megtagadni, jognyilatkozat tételére, illetve joghatás kiváltására való alkalmasságát kétségbe vonni nem lehet.

A magánszemélyek számára könnyen elérhető e-személyihez kapcsolódó elektronikus aláírás és időbélyegzés szolgáltatás igénybe vétele díjmentes, azonban a szolgáltatásnak nem képezi részét a chipkártya-olvasó, így annak egyszeri beszerzési költségével kell számolnia az e-személyi tulajdonosának.
A jogszabályok adta lehetőségek, keretek között a cégek is igyekeznek jelen járványhelyzethez a lehető legköltséghatékonyabb módon egészség-, valamint környezetvédelmi szempontokat is figyelembe véve alkalmazkodni. 

A fentiek alapján valószínűsíthetően van olyan cég, ahol felmerült már az e-személyivel létrehozható elektronikus aláírás, időbélyegzés munkahelyi környezetben való felhasználhatóságának kérdése.
Az e-személyihez kapcsolódó elektronikus aláírás, és időbélyegzés magán-, valamint közigazgatási ügyekben is használható a fentiek szerint, azonban az elektronikus tároló elemet tartalmazó személyazonosító igazolványhoz kapcsolódó elektronikus aláírást, időbélyegzőt

a tulajdonosa csak mint magánszemély használhatja fel.

Bár a nem rendeltetésszerű felhasználás jogkövetkezményei még nem kerültek szabályozásra, és az aláírás, az időbélyegző – a kizárólagosan személyesen tehető jognyilatkozatok kivételével – a fenti tilalmak ellenére is hitelesen tanúsítaná az aláíró személyét, valamint az aláírás időpontját és az aláírt dokumentum, az abban foglalt jognyilatkozat tartalmát, azonban a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (NISZ) személyazonosító igazolványhoz igényelhető e-aláírással kapcsolatos szolgáltatásokról szóló tájékoztatója alapján

az e-személyihez kapcsolódó elektronikus aláírás és időbélyegző használata munkavállalói, cégképviseleti minőségben, üzleti ügyekben, egyéb szakmai tevékenység céljából sem megengedett.

A későbbiekben megjelenésre kerülő cikkeinkben az alábbi témákat járjuk körbe:

 • - Milyen kockázatot rejt, ha munkaviszony létesítésekor a munkavállaló e-személyihez kapcsolódó elektronikus aláírás használatával létesít munkaviszonyt?
 • - Az e-személyihez kapcsolódó elektronikus aláírástól, időbélyegzőtől eltérően a cégek számára nem tilalmazott és kifejezetten biztonságosnak tekinthető elektronikus hitelesítési lehetőségeket.

 Jelen cikk szerzője az ICT LEGAL dr Termel Ügyvédi Iroda.

Az Irodánk és az ICT cégcsoport közös célja, hogy a pénzügyi-, adó-, munkaügyi- és egyéb jogi tanácsadási szolgáltatások integrációjával komplex, összehangolt és professzionális tanácsadást és képviseletet biztosítson az ügyfelek részére.
Ha a fentiekkel összefüggésben további kérdésük merülne fel, forduljanak hozzánk bizalommal.if facebook 317746
Twitter
if linkedin 317735

Kövessen minket Facebook-on, Twitter-en és LinkedIn-en is!

 • ICT Logok Holding 230
 •   1117 Budapest,
      Fehérvári út 50-52.
      (Dexagon Irodaház 3. em.)
 •   +36-1-33-44-279
 •   +36-1-29-90-474
 • info@icteuropa.hu

Magunkról

Az ICT Európa Finance Zrt. nem csupán egy vállalkozás, cégünk olyan magyar tulajdonban lévő tanácsadó és szolgáltató csoport, ahol egymással összefüggő területeken - adózás, számvitel, informatika, könyvvizsgálat, üzleti döntéstámogatás és jog - alakítottunk ki kiváló minőségű szolgáltatás portfóliót.

Update cookies preferences