fbpx

Účetnictví a mzdy

 Služby v USA / Účetnictví a mzdy

Nevtelen terv 5

 

Účetní trh prochází zásadní proměnou. Díky vlastnímu IT systému a interním pravidlům je naše společnost na špici i v oblasti řízení a sledování pracovních postupů. Žádné úkoly nejsou opomíjeny a práce je transparentní.

Integrovaná podpora kvalifikovaných odborníků a účetních a finančních týmů. V proměnlivém podnikatelském prostředí je důležitý přístup ke zdrojům, které doplňují firemní finanční management a účetnictví. Můžete snižovat počet zaměstnanců, expandovat do nové jurisdikce nebo provádět restrukturalizaci. Ať už jsou vaše potřeby jakékoli, poskytujeme vám další účetní kapacitu, která doplní váš stávající tým. Společnosti mohou využít externí podporu pro vedení účetnictví a výkaznictví. Na dnešních dynamických trzích můžete pro zefektivnění svého finančního týmu, expanzi na nové trhy nebo dokončení fúzí, akvizic či prodejů, hledat další podporu. Bez ohledu na situaci potřebujete přístup k důležitým informacím, jež potřebujete k řízení svého podniku. Musíte se také ujistit, že fungování měsíčního účetnictví a výkaznictví je nastaveno správně. 

 

Jak pracujeme

- Outsourcing

Účetnictví, daňové poradenství, výkaznictví, finanční asistence, mzdy, podpora lidských zdrojů.

- Inovativní řešení

Systém řízení pracovních postupů, digitální zpracování informací, online rozhraní pro klienty.

- Účetnictví hlavní knihy

Naše společnost plní úkoly hlavní účetní jako externí partner interních účetních, kteří účtují tok zboží.

- Podpora interního účetnictví

Analýza DPH a audity hlavní knihy, v případě účetních nebo daňových problémů jsme vám k dispozici.


Naše služby

ICT Lions nabízí externí služby v oblasti účetnictví a výkaznictví, které odpovídají vašim individuálním potřebám a stávajícím možnostem. Jako mezinárodní společnost disponujeme týmem finančních specialistů, kteří spolupracují se společnostmi v různých jurisdikcích. Ti koordinují vztahy jednotlivých zemí, abyste vždy obdrželi konzistentní a integrované služby. Když s námi spolupracujete, služby, které dostáváte, jsou přizpůsobeny vám a vašemu podnikání. Ať už potřebujete pomoc s vytvářením řízených výkazů, nebo chcete outsourcovat měsíční účetní a reportovací kapacity, náš tým vám poskytne tu správnou podporu. To zahrnuje i flexibilní poskytování dočasných zdrojů. Pokud například potřebujete vedoucího účetního, ale nedaří se vám najít vhodného kandidáta, tým ICT Lions může do věci vstoupit a pomoci.

analytics Evidence dat

- Zadávání nákupních faktur

- Zadávání prodejních faktur

- Zadávání bankovních výpisů

- Zadávání šekových plateb

- Zadávání drobných pokladních dokladů

- Zadávání předběžných plateb a jejich časové rozlišení

- Rozdělení nákladových středisek na základě informací o klientovi

 

bill Fakturace

Vystavování a odesílání elektronických faktur v online fakturačním systému

- Účetní přípravné činnosti

- Výpočet a zadávání odpisových deníků

- Nastavení odpisových deníků

- Zadávání mzdových deníků

- Zadávání skladových/zásobních deníků

- Spuštění účetnictví

- Spuštění účetnictví pohledávek

- Přehledy A/P

- Fast clean up

 

accounting Odsouhlasení bankovních účtů

- Odsouhlasení stavů bankovních účtů

- Odsouhlasení výpisů z kreditních karet

- Fast clean up

 

salary Mzdy

- Základní mzdové služby, výkaznictví

- Integrace personalistiky a mezd

- Integrace mezd a účetnictví

- Mzdové poradenství

 

accounting 2 Vedení účetnictví

- Příprava výkazu zisků a ztrát (měsíčně/čtvrtletně)

- Příprava rozvahy (měsíčně/čtvrtletně)

- Kontrola správnosti všech výkazů

- Příprava opravných položek

- Analýza účtů

- Příprava ročních finančních výkazů

- Příprava měsíčních/ročních uzávěrek

 

tax Zdanění

- Daň z příjmů právnických osob

- Mezinárodní daňové služby

- Celostátní a místní daně

- Daň z příjmů ze zaměstnaneckého poměru

- Daňové úlevy a pobídky

- Daně pro soukromou klientelu

- Dodržování daňových předpisů

- Převodní cenyif facebook 317746
Twitter
if linkedin 317735

Sledujte nás na Facebooku, Twitter a LinkedIn!


ICT Logok Holding 230
  • Fehérvári út. 50-52.
  • budova Dexagon, 3. patro
        Budapešť, 1117
  •   +36-1-33-44-279
  •   +36-1-29-90-474
  • info@icteuropa.hu

O nás


ICT Európa Finance Zrt. není jen firma. Naše společnost je maďarská poradenská a servisní skupina, která na vysoké profesní úrovni nabízí kompletní portfolio služeb v oblastech spolu souvisejících – daně, účetnictví, IT, audit, podpora obchodního rozhodování a právo.

Update cookies preferences