Átalakulások könyvvizsgálata

A társaság legfőbb szerve az átalakulásról a társasági szerződés eltérő rendelkezése hiányában -  két alkalommal határoz.  A tagok a társasági szerződésben (alapító okiratban) úgy is rendelkezhetnek, hogy ha a vezető tisztségviselők előkészítik az átalakuláshoz szükséges okiratokat, az átalakulási javaslat érdemi elbírálásáról a legfőbb szerv egy ülésen határozhat. 

 

Az átalakulás könyvvizsgálata kötelező

 

Az átalakulás során (társasági formaváltás, egyesülés, szétválás) mind a tervezett vagyonmérleget, mind a végleges vagonmérleget, és az ezeket alátámasztó vagyonleltárakat független könyvvizsgálóval kell ellenőriztetni 

Első döntés az átalakulásról:

   • a társaságok tagjai, alapítója egyetértenek-e az átalakulással, kívánnak-e a jogutód társaság tagjaivá válni, 
   • milyen formában történjen az átalakulás 
   • jogutód milyen cégformájú gazdasági társaság legyen,
   • a legfőbb szervnek ki kell jelölnie a független könyvvizsgálót, 
   • mikor legyen a vagyonmérleg-tervezetek, vagyonleltár-tervezetek - mint az átalakulás számviteli alap dokumentumai- fordulónapja. 

Második döntés az átalakulásról, tervezetek elfogadása:

   • vagyonleltár-, vagyonmérleg-tervezetek elfogadása, 
   • a létrejövő gazdasági társaság társasági szerződésének elfogadása, 
   • a jogutód gazdasági társaságban részt venni nem kívánó taggal való elszámolás tervezete, 
   • a jogutód gazdasági társaság tagjainak részesedése a jegyzett tőkéből. 


Az átalakulás során (társasági formaváltás, egyesülés, szétválás) mind a tervezett vagyonmérleget, mind a végleges vagyonmérleget, és az ezeket alátámasztó vagyonleltárakat független könyvvizsgálóval kell ellenőriztetni. Nem jogosult erre a társaság könyvvizsgálója, aki az átalakulási vagyonmérleg-tervezet fordulónapját megelőző két üzleti évben a társaság számára könyvvizsgálatot vagy a nem pénzbeli hozzájárulás értékének ellenőrzését végezte. A jogutód gazdasági társaság könyvvizsgálójává a társaság cégbejegyzésétől számított három éven belül nem jelölhető ki az a könyvvizsgáló, aki az átalakulási vagyonmérleg-tervezeteket ellenőrizte. 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter