fbpx

Csoportos adózást érintő változások a társasági adóban

 Blog / Csoportos adózást érintő változások a társasági adóban

Legújabb bejegyzéseink

Csoportos adózást érintő változások a társasági adóban
Olyan belföldi illetőségű adózónak minősülő gazdasági társaságok, akik között legalább 75 %-os arányú szavazati többséggel rendelkező kapcsolt vállalkozási viszony áll fenn, és megfelelnek a további törvényi feltételeknek, választhatják a csoport szintű társasági adózást.

  


A 2019-es nyári törvénymódosítás a csoportos társasági adózás alkalmazásának szabályait is érintette. A változás egyszerűsítéseket, értelmező jellegű pontosításokat határoz meg:

 

 • a tagok azonos pénznemben való könyvvezetésének feltétele eltörlésre került
 • év közben alakuló társaság esetén nem szükséges megvárni a csatlakozással a meglévő csoport következő adóévének első napját, vagyis csoporttagként is létrejöhetnek (a csoporttagság többi feltételének teljesítése esetén) a táraságok
 • a tagoknak csak a csoportképviselő felé kell az egyedi adóalapjukról nyilatkozni, így eltörlésre kerül az adóhatóságok felé előírt nyilatkozattételi kötelezettség. Az adóhatóság felé csak a csoportképviselőnek kell tagonkénti bontásban adatot szolgáltatni az egyedi adóalapokról
 • adófizetési könnyítés nem engedményezhető a tagok számára
 • a csoportból való kilépés esetén a kilépett társaság lesz jogosult a csoport korábban fel nem használt fennmaradó adókedvezményeire, amennyiben annak feltételeit ő vállalta és teljesíti azokat
 • ha a csoporttagság megszűnését kiváltó esemény nem az üzleti év utolsó napjára esik, akkor a megelőző üzleti év utolsó napja lesz a megszűnés napja
 • az adóalany a kamatlevonási korlátot a tagok összesített kamatfizetés, adózás és értékcsökkenés előtti adóévi eredménye (EBITDA) alapján határozza meg és az összesített nettó finanszírozási költsége tekintetében alkalmazza (figyelembe véve a 939 810 000 Ft értékű korlátot is). A csoportszinten le nem vonható nettó finanszírozási költség a csoporttagok EBITDA-ja arányában kerül megosztásra.
 • a fentieken túl továbbá tisztázásra kerültek a jövedelem (nyereség-) minimum alkalmazásának feltételei, illetve a tagság feltételeinek nem teljesítése esetén alkalmazandó szankciók és következmények, valamint a létrehozásakor előírt adóelőlegek kedvezményezett célra történő felajánlásnak szabályai.
 •  

   


  Készítette:

   

  Kerék Vivien 270


  Kerék Vivien

   

   


  A fent leírtak a szerző véleményét tükrözik, azok nem minősülnek jogi, adózási vagy számviteli kérdésben adott tanácsadásnak. Továbbá nem minősül a jogszabályok hivatalos értelmezésének, kizárólag tájékoztatási célt szolgálnak.
  if facebook 317746
  Twitter
  if linkedin 317735

  Kövessen minket Facebook-on, Twitter-en és LinkedIn-en is!

  • ICT Logok Holding 230
  •   1117 Budapest,
       Fehérvári út 50-52.
       (Dexagon Irodaház 3. em.)
  •   06-1/33-44-279
  •   06-1/29-90-474
  • info@icteuropa.hu

  Magunkról

  Az ICT Európa Holding Zrt. nem csupán egy vállalkozás, cégünk olyan magyar tulajdonban lévő ügyviteli szolgáltató csoport, ahol egymással összefüggő területeken - adótanácsadás, könyvelés, könyvvizsgálat, jogi szolgáltatások és IT rendszerüzemeltetés - alakítottunk ki kiváló minőségű szolgáltatás portfóliót.