Csoportos létszámcsökkentéshez kapcsolódó támogatások

 Hírek / Hírek / Csoportos létszámcsökkentéshez kapcsolódó támogatások

Legújabb bejegyzéseink

Csoportos létszámcsökkentéshez kapcsolódó támogatások

Korábbi cikkünkben a csoportos létszámcsökkentés fogalmát és lehetséges kockázatait vizsgáltuk. A cikk második részében két olyan támogatást emelnénk ki, amelyek létszámcsökkentés során is alkalmazhatóak. Az egyik még a (csoportos) létszámcsökkentés megelőzően, annak elkerülésére szolgál, míg a második támogatás kifejezetten a csoportos létszámleépítés során vehető igénybe.

 

Munkahelymegőrzés támogatása


A támogatás akkor vehető igénybe, amikor a munkáltató a működésével összefüggő okból kívánja megszüntetni a munkavállaló munkaviszonyát. Ilyennek minősül például az átszervezés, a munkakör megszüntetés, a létszámcsökkentés.
A munkaadónak likviditási tervet kell készítenie, amelyben bemutatja az átmeneti nehézséget okozó gazdasági körülményeit, a gazdasági nehézségek áthidalására vonatkozó várható intézkedését, amelyben arról is nyilatkoznia kell (és be kell mutatnia), hogy a saját intézkedései a foglalkoztatott létszám megtartására (miért) nem vezettek eredményre. A munkaadónak a támogatásért – amelynek időtartamra maximum egy év lehet – foglalkoztatási és továbbfoglalkoztatási kötelezettség terheli, azaz vállalja a munkavállalónak a támogatás folyósítása alatti foglalkoztatását, valamint legalább a támogatott foglalkoztatás időtartamával megegyező időtartamú továbbfoglalkoztatását a támogatás időszakot követően, amely időtartam alatt azt is vállalnia kell, hogy (kérelem benyújtását megelőző hónapban meglévő) átlagos statisztikai állományi létszámát megtartja. 

 

A támogatás – mint vissza nem térítendő támogatás – mértéke a felmondással érintett munkavállaló munkabérre és a szociális hozzájárulási adó együttes összegének 25-90%-áig terjedhet, azzal, hogy a támogatás havi mértéke munkavállalónként nem haladhatja meg a kötelező legkisebb munkabér 150 %-át.

 

A csoportos létszámleépítés hátrányos következményeinek enyhítését célzó támogatás 

 

Ez a speciális támogatási forma nem a munkahelymegőrzést szolgálja, hanem a jövőbeli elhelyezkedést kívánja elősegíteni, ill. az ezzel járó terheket csökkenteni.

A támogatás a munkaviszony mellett, közszolgálati jogviszony, kormányzati szolgálati jogviszony, közalkalmazotti jogviszony, a hivatásos és szerződéses állományú katonák szolgálati viszonya, valamint a hivatásos szolgálati jogviszony esetében is igénybe vehető.


Ebben az esetben a munkaadó a hátrányos következmények enyhítés céljából a kormányhivatal által megállapított elvek szerint a létszámleépítéssel érintett munkavállalók Mukábahelyezését Elősegítő Bizottságot (MEB) hoz létre és működtet a támogatás elnyerésének érdekében, amelyek működtetéséhez - legfeljebb tizenkét hónapra - legfeljebb egymillió forint vissza nem térítendő támogatás adható.


A MEB olyan tevékenységeket, szolgáltatások szervezhet meg az érintettek részére, amelyek a létszámleépítés enyhítését, a munkába állást segítik elő; pl.: állás- és képzési börzék, jogi, vállalkozási, társadalombiztosítási, pszichológiai tanácsadás, álláskeresési tanácsadás, információs iroda működtetése.
A támogatás összegét a járási hivatal a térség munkaerőpiaci helyzetétől, a csoportos létszámleépítésében érintett munkavállalók számától és az e célra rendelkezésre álló pénzügyi keret nagyságától függően határozza meg. A támogatás a 6/1996. (VII. 16.) MÜM rendelet 21/B. § (1) bekezdésében szabályozott, a MEB működésével összefüggő kiadásokra használható fel, amelyek lehetnek: szakértők, oktatók, előadók díjazása, utazási költségek, ülésekkel összefüggő kiadások, kiadványok előállítása, terjesztése, szervezett szolgáltatások költségei.
A kérelem a munkaviszony megszüntetésére vonatkozó intézkedésének a csoportos létszámleépítésben érintett első munkavállalóval történő közléséig, illetve az első munkavállalóval történő megállapodás megkötéséig nyújthatja be.

Készítette:

dr. Zsidi Roland
vezető ügyvéd
ICT LEGAL - Dr. Termel Ügyvédi Iroda

Jelen cikk szerzője az ICT LEGAL dr Termel Ügyvédi Iroda. 
Az Irodánk és az ICT cégcsoport közös célja, hogy a pénzügyi-, adó-, munkaügyi- és egyéb jogi tanácsadási szolgáltatások integrációjával komplex, összehangolt és professzionális tanácsadást és képviseletet biztosítson az ügyfelek részére.
Ha a fentiekkel összefüggésben további kérdésük merülne fel, forduljanak hozzánk bizalommal.

if facebook 317746
Twitter
if linkedin 317735

Kövessen minket Facebook-on, Twitter-en és LinkedIn-en is!

ict finance weboldal logo 230x25 whiteBG
  •   1117 Budapest,
        Budafoki út 91-93.
        (IP West Irodaház 4. em.)
  •   +36-1-33-44-279
  •   +36-1-29-90-474
  • info@icteuropa.hu

Magunkról

Az ICT Európa Finance Zrt. nem csupán egy vállalkozás, cégünk olyan magyar tulajdonban lévő tanácsadó és szolgáltató csoport, ahol egymással összefüggő területeken - adózás, számvitel, informatika, könyvvizsgálat, üzleti döntéstámogatás és jog - alakítottunk ki kiváló minőségű szolgáltatás portfóliót.