fbpx

Előzetes bizonyítással elkerülhető a pereskedés?

 Blog / Előzetes bizonyítással elkerülhető a pereskedés?

Legújabb bejegyzéseink

Előzetes bizonyítással elkerülhető a pereskedés?

Jogsérelem érte, de nincs ideje a pereskedést megvárnia, mert azonnali intézkedést igényel a jogsérelem helyrehozása? Mit tehet a jogsérelmet szenvedett fél, ha a jogsértés során olyan kárt okoztak neki, melyet később nehézkesen, vagy egyáltalán nem tud bizonyítani? Ezek a kérdések gyakran felmerülnek építkezések, felújítások során, hiszen a kivitelező gyakran késedelmesen, vagy hibásan végzi el a munkát. Cikkünkben jelen kérdések megválaszolására törekszünk.


A fentebb felmerült esetekben érdemes, azonnal, a probléma felmerülésének időpontjában, már a pereskedés előtt kérni a bizonyítás elrendelését. Az előzetes bizonyítás elrendelését nem csak azért érdemes rögtön kérni, mert a későbbiekben a bizonyítás valószínűleg már egyáltalán nem, ill. nem teljeskörűen lenne sikeresen lefolytatható, vagy az jelentős nehézséggel járna, hanem azért is, mert sok esetben a másik fél – látva a bizonyítási eljárás eredményét – nem bocsátkozik hosszasan elhúzódó perbe (melynek költségeit egyébként pervesztesség esetén szintén neki kell viselnie), hanem ilyen esetekben nagyobb a hajlandóság a peren kívüli egyezség megkötésére.

Előzetes bizonyítás elrendelését a Pp. (a Polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény) és a Kjnp. (az egyes közjegyzői nemperes eljárásokról szóló 2008. évi XLV. törvény) szabályozza. Előzetes bizonyítás elrendelését mind a bíróságtól, mind a közjegyzőtől lehet kérni. Ha bíróságtól akarjuk kérni az előzetes bizonyítás elrendelését, a Pp-t kell alkalmazni, mely kimondja,

 

 

hogy előzetes bizonyításnak van helye az érdekelt fél kérelmére a per megindítása előtt vagy annak folyamatban léte alatt - a keresetlevél perfelvételre alkalmasságától kezdődően -, ha a bizonyítás a per folyamán, illetve annak későbbi szakaszában nem lenne sikeresen lefolytatható, vagy az jelentős nehézséggel járna; a bizonyítás előzetes lefolytatása a per elkerülését, illetve észszerű időn belül történő befejezését elősegíti, vagy a bizonyítás előzetes lefolytatását jogszabály megengedi.


Kjnp. szerint előzetes bizonyításnak van helye, ha a kérelmezőnek bizonyíték beszerzéséhez - különösen jelentős tény vagy állapot megállapításához - jogi érdeke fűződik. Nincs helye előzetes bizonyításnak, ha az ügyben polgári per vagy büntetőeljárás van folyamatban. Ha a kérelmező számára jelentős tény vagy egyéb körülmény megállapításához vagy megítéléséhez különleges szakértelem szükséges, a közjegyzőtől igazságügyi szakértő kirendelése kérhető.


A különbség a két eljárás között, hogy az egyszerűbb megítélésű dolgokban, tehát ami nem szakkérdés, abban a közjegyző tud nyilatkozni. Például a közjegyző le tudja nyilatkozni, hogy a falak nem állnak, vagy a munkaárok nincs kiásva. Ezen nyilatkozata közokiratnak minősül, tehát annak valóságtartalmát el kell fogadni (ellenbizonyításnak helye van). Azonban, ha szakkérdés merül fel, például, hogy a teljesítés miért hibás (a fal miért, kinek a hibájából dőlt el, vagy a kiásott munkaárok miért, kinek a hibájából, esetleg mulasztásából omlott be) abban a közjegyző nem tud nyilatkozni, hanem igazságügyi szakértő kirendelése is szükséges, amelynek költségeit (szakértő díj) a kérelmezőnek kell előlegezni (amelyet később, peres eljárás esetén perköltség jogcímén lehet érvényesíteni). Az így kirendelt szakértő által készített szakvéleményt pedig peres eljárás során nem feltétlenül lehet felhasználni, mint szakértői véleményt, mert főszabály szerint erre esetben van lehetőség, ha a szakértőhöz az ellenérdekű fél is intézhet(ett) kérdéseket.


A bíróságtól kért előzetes bizonyítási eljárásnak az az előnye, hogy arra a rendes bizonyítási eljárás szabályait kell alkalmazni. E körben tehát a szakértői véleményt a kirendelt szakértő úgy készíti el, hogy az ellenérdekű félnek is lehetősége van kérdéseket feltenni. Ebben az esetben tehát a szakértői vélemény a későbbi peres eljárásban biztosan felhasználható.

 

Álláspontunk szerint, amennyiben egyszerű tény vagy adat megállapítására van szükség, érdemes a közjegyzőhöz fordulni előzetes bizonyítási eljárási kérelemmel, azonban, ha már bonyolultabb, szakkérdés merül fel, akkor a bíróságtól érdemes kérni az előzetes bizonyítási eljárást.

 

A bejegyzést készítette:

ICT TEAM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

if facebook 317746
Twitter
if linkedin 317735

Kövessen minket Facebook-on, Twitter-en és LinkedIn-en is!

  • ICT Logok Holding 230
  •   1117 Budapest,
        Fehérvári út 50-52.
        (Dexagon Irodaház 3. em.)
  •   06-1/33-44-279
  •   06-1/29-90-474
  • info@icteuropa.hu

Magunkról

Az ICT Európa Finance Zrt. nem csupán egy vállalkozás, cégünk olyan magyar tulajdonban lévő tanácsadó és szolgáltató csoport, ahol egymással összefüggő területeken - adózás, számvitel, informatika, könyvvizsgálat, üzleti döntéstámogatás és jog - alakítottunk ki kiváló minőségű szolgáltatás portfóliót.