Elfogadták a számviteli törvény módosításait

 Hírek / Hírek / Elfogadták a számviteli törvény módosításait

Legújabb bejegyzéseink

Elfogadták a számviteli törvény módosításait

 

Az Európai Unió új számviteli irányelve miatt módosult a számviteli törvény, amelyet a 2016. évi üüzleti évtől kell alkalmazni. A jogharmonicáziós célú módosítás gyakorlatilag érinti a számviteli beszámolás minden lényeges elemét, a mérlegtől az eredménykimutatáson keresztül a szöveges kiegészítő adatokig.

 

A kormány benyújtotta az Országgyűléshez a számviteli törvény új számviteli irányelvnek megfelelő jogharmonizációs célú módosítását. A törvényjavaslatot az Országgyűlés 2015. június 23-án fogadta el, a törvénymódosítást a Magyar Közlönyben 2015. július 3-án hirdették ki.

A számviteli törvény jogharmonizációs célú módosítása gyakorlatilag érinti a számviteli beszámolás minden lényeges elemét, a mérlegtől az eredménykimutatáson keresztül a szöveges kiegészítő adatokig. A módosító törvény megfelelő időt biztosít a felkészülésre. A 2015. július 4-én hatályba lépett módosításokat a 2016. január 1-jével vagy az azt követően induló üzleti évről készített beszámolókra kell először alkalmazni. A 2015. naptári évben induló üzleti évről készített beszámolóra az új előírások még nem alkalmazhatók, annak összeállításakor a módosítások hatálybalépését megelőző napon hatályos rendelkezéseket kell alkalmazni.

Lényeges figyelni arra, hogy a különböző jogszabálygyűjtemények, jogtárak alapfunkcióként a mindenkor hatályos előírásokat tartalmazzák. Így a számviteli törvény érintett módosításai a hatálybalépésüket követő napon, azaz 2015. július 4-én már hatályos előírásként jelennek meg, miközben a 2015-ös üzleti évi beszámolóra még a módosítások hatálybalépést megelőzően hatályos (azaz a korábbi) előírásokat kell alkalmazni.

A számviteli szabályozásban kevésbé megszokott hatálybalépési előírások megfelelő átmeneti rendelkezéseket igényeltek. E mellett átmeneti rendelkezések vonatkoznak azokra a legfontosabb változásokrais, amelyek a folytonosság elvéből kiindulva egyaránt érintik a módosítás előtti, illetve a módosítás utáni üzleti éveket.

Átmeneti rendelkezés alapján, a módosítás hatálybalépése előtti előírások szerint keletkezett üzleti vagy cégérték 2015. december 31-én, illetve 2016. január 01-jén kimutatott összegét a kapcsolódó részesedés könyv szerinti értékét módosító tételként kell elszámolni, az üzleti vagy cégérték összegével (könyv szerinti értékével) a kapcsolódó részesedés 2016. üzleti évi nyitó értékét kell módosítani.

A rendkívüli tételek megszüntetésével összefüggő átmeneti rendelkezés szerint a módosítás hatálybalépését megelőző napon hatályos rendelkezések szerint képzett, elhatárolt rendkívüli bevételeket és ráfordításokat az új előírások szerint kell megszüntetni az egyéb bevételekkel és ráfordításokkal, illetve a pénzügyi műveletek bevételeivel és ráfordításaival szemben.

A 2016. évben induló üzleti évről készített beszámolóban az előző üzleti év adataként a megelőző üzleti év beszámolójának mérlegfordulónapi adatait az új mérleg és eredménykimutatás séma szerinti részletezésnek megfelelően kell bemutatni.

Az osztalék elszámolásának változásával összefüggésben fontos felhívni a figyelmet azokra a kapcsolódó területekre is, amelyek eddig a számviteli beszámoló mérleg szerinti eredmény tételét használták fel különböző célokra. Ha például eddig a vezetők, a dolgozók teljesítményének mérését, az ehhez kötődő teljesítménycélokat, a prémiumok, jutalmak kitűzését a mérleg szerinti eredményhez kötötték, akkor ezeken a belső szabályokon módosítani szükséges, különben e tekintetben komoly jogbizonytalanság alakulhat ki.

Annak ellenére tehát, hogy a módosított előírásokat csak a 2016. január 1-jével vagy azt követően induló üzleti évről készített beszámolókra kell alkalmazni, célszerű azokat minél előbb megismerni és azokkal már a 2015. üzleti évi beszámoló elkészítésekor „számolni”.

 

Forrás: SZAK-ma.huif facebook 317746
Twitter
if linkedin 317735

Kövessen minket Facebook-on, Twitter-en és LinkedIn-en is!


ict finance weboldal logo 230x25 whiteBG
  •   1117 Budapest,
        Fehérvári út 50-52.
        (Dexagon Irodaház 3. em.)
  •   +36-1-33-44-279
  •   +36-1-29-90-474
  • info@icteuropa.hu

Magunkról

Az ICT Európa Finance Zrt. nem csupán egy vállalkozás, cégünk olyan magyar tulajdonban lévő tanácsadó és szolgáltató csoport, ahol egymással összefüggő területeken - adózás, számvitel, informatika, könyvvizsgálat, üzleti döntéstámogatás és jog - alakítottunk ki kiváló minőségű szolgáltatás portfóliót.