A tulajdonosok stratégiai döntéseinek támogatása auditorként

 Hírek / Hírek / A tulajdonosok stratégiai döntéseinek támogatása auditorként

Legújabb bejegyzéseink

A tulajdonosok stratégiai döntéseinek támogatása auditorként

A könyvvizsgálati kötelezettség értékhatárát néhány évvel ezelőtt megemelték, így főszabályként elmondható, hogy 300 millió forint éves nettó árbevétel, illetve 50 fő foglalkoztatotti létszám alatt a vállalkozások beszámolóját alapesetben nem kell könyvvizsgálónak ellenőrizni, pedig bizonyos időközönként hasznos lehet, ha egy külső fél is rápillant a vállalkozás könyvelésére.

 

Egy dinamikusan fejlődő cég vezetőjének sokszor kevés ideje van arra, hogy vállalkozásának a fő tevékenysége mellett a számviteli és a pénzügyi folyamatait, valamint az ügyvitel hatékonyságát is mérje, ezen folyamatok átláthatóságán javítson.

Pedig a bevételek maximalizálása mellett a kiadások optimalizálásával és az üzleti folyamatok hatékonyságának javításával is növelni lehet a nyereséget. Az ICT Európa Finance Zrt. erre is megoldást kínál, miután komplex – az adó- és üzleti tanácsadás, könyvelés, bérszámfejtés, illetve együttműködő, független partnercégeken keresztül jogi tanácsadást, könyvvizsgálatot is magában foglaló szolgáltatással segíti partnereit.


A könyvvizsgáló elsődleges feladata a gazdálkodónál a számviteli jogszabályok szerinti beszámoló felülvizsgálata, szabályszerűségének, megbízhatóságának, hitelességének, valamint annak tanúsítása, hogy a beszámoló megbízható és valós összképet ad a gazdálkodó vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről. A könyvvizsgáló tehát az éves beszámoló, egyszerűsített éves beszámoló (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet) valódiságát, szabályszerűségét vizsgálja.

Ez persze nem újdonság, hiszen Magyarországon – a speciális eseteket leszámítva –, ha az adott üzleti évet megelőző két üzleti évben egy gazdasági társaság éves nettó árbevétele meghaladja a 300 millió forintot vagy a létszám az 50 főt, könyvvizsgálóval kell hitelesíttetni az éves beszámolót.

Az elmúlt években azt tapasztaltuk, hogy egyre tudatosabban választják meg a cégek, hogy melyik könyvvizsgálóval szeretnének együtt dolgozni.

De milyen előnyei lehetnek annak, ha egy külső, független fél is átnézi a cég pénzügyi kimutatásait?

Például az olyan stratégia döntések esetében, amikor egy vállalkozás úgy dönt, hogy hitelt vesz fel. A bankok szívesebben kölcsönöznek olyan cégnek, amely egy auditált beszámolót tesz a hitelkérelme mellé. Abban az esetben is gyakran fordulnak hozzánk a társaságok, ha a tulajdonos el akarja adni a tulajdonrészét. Egy auditált beszámolóval gördülékenyebb lehet az értékesítés menete, mivel fel lehet készülni a társaság vevői oldali átvilágítására.

ggabor

 

Jelentős tapasztalattal a hátunk mögött biztosan állítjuk, hogy akkor végezzük jól a dolgunkat, ha nemcsak az évvégi, hanem az évközi folyamatokat is figyelemmel kísérjük. Ezáltal egyfajta tanácsadóként is funkcionálunk, hiszen már évközben is segíteni tudunk az egyes tranzakcióhoz kapcsolódó előnyök és hátrányok meghatározásában.

Fontos ugyanakkor hangsúlyozni, hogy ez nem csorbíthatja a feddhetetlenséget, az objektivitást vagy a függetlenséget. A könyvvizsgáló ugyanis mindenfajta befolyástól mentesen végzi a dolgát és a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység ellátása mellett nem vesz részt olyan tevékenységben, amely összeegyeztethetetlen a szakmai tevékenységével (pl. ugyanazon ügyfélnek nem végez könyvelői szolgáltatást).

 

 

A könyvvizsgáló nemcsak a számviteli és adózási részt látja át, hanem az egész cég működését is tudja értékelni. Lehetnek olyan ötletei, amelyek növelik a cég működésének a hatékonyságát, segíthet a folyamatok optimalizálásban.

Az egyik ügyfelünknél például a recepciós feladata volt a dokumentumok iktatása, amit egy Excel táblázatban vezettek és mindent papír alapon juttattak el jóváhagyásra az illetékes vezetőhöz. Azt javasoltuk nekik, hogy szerezzenek be egy dokumentumkezelő szoftvert, digitalizáljanak, és igyekezzenek mindent rendszerszinten használni, jóváhagyásokkal, és megfelelően elkülönítve a feladatköröket.

Jelentős számú megkeresést kapunk cégek átalakulásának a vizsgálatára, a támogatások auditálása, és az euróra való átérés esetében is sok vállalkozás bízza ránk a könyvvizsgálatot. Nagyon fontos ugyanakkor a bizalom és a hosszú távú együttműködés iránti kölcsönös elkötelezettség, hiszen a könyvvizsgáló akkor tud igazán hasznos lenni tulajdonosi szemmel nézve, ha jól ismeri a céget és ismeri a tulajdonosok hosszútávú stratégiai elvárásait is.

Tény ugyanakkor, hogy a legtöbb vállalkozás elsősorban a jogszabályi előírások miatt végezteti el az auditot. Ha a könyvvizsgáló mindent rendben talál a beszámoló felülvizsgálata során, akkor hitelesítő záradékot ad. Ezzel párhuzamosan azonban többnyire

egy vezetői levelet is átadunk a tulajdonosoknak, amelynek tartalmát már nem írják elő a jogszabályok.

A vezetői levél rengeteg hasznos és tanulságos információt, javaslatot tartalmazhat, amely nagy segítséget jelenthet a tulajdonosoknak a jövőbeni stratégiai döntések meghozatalában.

 


Készítette:

Gulyás Gábor, vezető könyvvizsgáló, partner
International Consulting Team Audit Kft.

 

 

 

 

 if facebook 317746
Twitter
if linkedin 317735

Kövessen minket Facebook-on, Twitter-en és LinkedIn-en is!

  • ICT Logok Holding 230
  •   1117 Budapest,
        Fehérvári út 50-52.
        (Dexagon Irodaház 3. em.)
  •   +36-1-33-44-279
  •   +36-1-29-90-474
  • info@icteuropa.hu

Magunkról

Az ICT Európa Finance Zrt. nem csupán egy vállalkozás, cégünk olyan magyar tulajdonban lévő tanácsadó és szolgáltató csoport, ahol egymással összefüggő területeken - adózás, számvitel, informatika, könyvvizsgálat, üzleti döntéstámogatás és jog - alakítottunk ki kiváló minőségű szolgáltatás portfóliót.

Update cookies preferences